marți, 24 mai 2016

PARCURILE ȘI LOCURILE DE PARCARE - PROIECTE ȘI REALIZĂRI ALE LUI GEORGE PETRESCU

FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUA AVUT ȘI ARE DREPT PRIORITĂȚI AMENAJAREA PARCURILOR ȘI A LOCURILOR DE PARCARE. ANUL 2014 A FOST UNUL PLN DE REALIZĂRI PENTRU GEORGE PETRESCU 2014 INVESTIŢII –TOTAL realizat în anul 2014 – total: 29.023.944,19 lei Din care: Buget local 15.057.028,12 lei Îmrumut BERD 13.966.916,07 lei Partea I – 50.02 Autorităţi publice – total: 231.602,24 lei 20 Cap.51.02 – Primărie - 231.602,24 lei 1. - Dotări independente (anexa 3) – total: 231.602,24 lei - S-a achiziţionat antivirus rețea calculatoare în valoare de 12.896,00 lei - S-a achiziționat Update aplicație managementul documentelor în valoare de 53.940,00 lei - S-au achiziționat licențe Adobe Acrobat și pentru sisteme de operare în valoare de 24.249,44 lei - S-au achiziționat sisteme de calcul și imprimante în valoare de 44.478,80 lei - S-a achiziționat unitate storage și backup servere în valoare de 79.360,00 lei - S-a achiziționat încălzitor mural de apă cu acumulare și funcționare pe gaz în valoare de 16.678,00 lei Partea II – 61.02 – Protecție civilă – total 95.738,97 lei 1. - Dotări independente (anexa 3) – total: 95.738,97 lei - S-a achiziționat sirenă electronică de alarmare în valoare de 32.240,00 lei - S-a achiziționat și montat sistem de alarmă antincendiu în valoare de 63.498,97 lei Partea III – 68.02 – Asigurări și asistență socială – total 17.273,20 lei Din care: 1. - Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice – s-a achitat activitatea de proiectare pentru întocmirea documentației privind actualizarea proiectului și a restului de executat, în valoare de 17.273,20 lei. Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică – total: 4.449.016,71 lei Din care: Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare public - 1.326.751,84 lei 1. - Reabilitare, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou – s-a finalizat execuția lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat tip lampadar în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Moșnei, Zona Gloria, Cartier Vitrometan, Zona Gară-Centru-Vest, Cartier După Zid, Centrul Istoric și Sat aparținător Ighișul Nou; – 731 buc.; corpurilor de iluminat în zona istorică – 315 buc; corpurilor de iluminat de pe stâlpii de beton existenți în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Aurel Vlaicu, Zona Moșnei, Zona Gloria, Cartier Vitrometan, Zona Gară-Centru-Vest, Cartier După Zid și Sat aparținător Ighișul Nou – 3162 buc.; Cablu electric – 33,0 km și s-au modernizat 9 buc. puncte de aprindere pentru iluminat public –în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Aurel Vlaicu, Cartier Vitrometan, Centrul Istoric și Sat aparținător Ighișul Nou. S-a implementat sistemul de telegestiune. Valoarea totală a acestei investiții este de 11.103.757,47 lei, din care sau achitat rate către SC LUXTEN în valoare de 620.650,62 lei, conform graficului de rambursare. De asemenea s-au achitat avize Orange, Gospodăria Comunală, Electrică, Romtelecom, Mediu, cota 0,1% și 0,7% ISC în valoare de 80.639,17 lei. În anul 2014 s-a achitat valoare totală de 805.172,95 lei. 2. - Modernizarea iluminatului arhitectural P-ța C. Coposu și clădirea primăriei – s-a achitat avize de mediu, E-on, Electrică, Romtelecom și Gospodăria Comunală în valoare de 947,22 lei 3. - Construcție șarpantă cu învelitoare de țiglă str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, pav. R – s-au montat în 2014 jgheaburi și burlane. Lucrarea este finalizată. Valoarea achitată în anul 2014 este de 26.695,82 lei 4. - Studii şi proiecte (anexa 1), total – 493.935,85 lei - S-au achitat lucrări topografice pentru „Sistem informațional specific domeniului imobiliar și băncii de date urbane” în valoare de 299.649,32 lei 21 - S-a actualizat "Program de eficienţă energetică a Municipiului Mediaş" în valoare de 82.400,00 lei. - S-a întocmit expertiză financiară pentru imobilul din str. Stadionului nr. 32 în valoare de 4.000,00 lei. - S-a actualizat „Strategia de dezvoltare a municipiului Mediaş” în valoare de 62.000 lei - S-a întocmit expertiza tehnică documentația tehnică privind obținerea autorizației de desființare a imobilului situat în Mediaș, str. După Zid. S-au achitat raportul de expertiză, documentația tehnică și avize de amplasament E-ON și Electrică în valoare de 11.993,88 lei - Pentru Bloc garaje definitive str. Tineretului s-a achitat aviz amplasament E-on și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de demolare în valoare de 6.182,00 lei. - S-au achitat taxe pentru întocmire documentații de dezmembrare locuințe ANL în valoare de 19.985,00 lei. - S-a achitat documentația pentru obținerea avizului de la Apele Române pentru toate podurile din municipiul Mediaș în vederea emiterii autorizației de gospodărie a apelor în valoare de 6.758,45 lei - S-a întocmit proiectul instalații utilizare gaze pentru imobilul din P-ța Ferdinand I nr. 31, ap.2 sp.8 în valoare de 496 lei - S-a întocmit proiectul instalații utilizare gaze pentru imobilul din P-ța Ferdinand I nr. 31, ap.2 sp.9 în valoare de 471,20 lei Cap. 74.02 Protecția mediului - 3.122.264,87 lei 1. - Echipare tehnico-edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – s-au executat rețeaua de iluminat 400 ml, s-au finalizat trotuarele din pavele 1426 mp, sistem rutier cu asfalt pe alei și în zona parcărilor 11240 mp, s-au realizat 261 locuri de parcare și s-au amenajat 8400 mp zone de recreere. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 3.093.814,87 lei. 2. - Echipare tehnic-edilitară cartier rezidențial str. Daniel Thellmann (etapa I) – s-a achitat în 2014 avizul de mediu în valoare de 100,00 lei. 3. - Studii şi proiecte (anexa 1), total – 28.350 lei - S-a achitat proiect privind amenajamentul fondului forestier în valoare de 28.350,00 lei Partea V 79.02 Acţiuni economice - 24.230.313,07 lei Cap.84.02.03.03 Străzi Buget local - 10.263.397,00 lei BERD - 13.966.916,07 lei 1. - Reabilitare str. Ilarie Chendi – s-au realizat lucrări de modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente, de presiune redusă, pe o lungime de 165 m şi s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1.148 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 457 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 273.295,54 lei. 2. - Amenajare alee Greweln - s-au finalizat lucrările la reţeaua de iluminat 970 ml, zidurile de sprijin din blocheți 800 mp, sistem rutier cu mixtură asfaltică 1300 mp, alee din pavele 2600 mp, s-au pus în funcțiune rețelele de apă și canalizare menajeră și s-au montat bănci și coșuri de gunoi. Valoarea realizată în 2014 este de 1.353.830,67 lei 3. - Modernizare străzi municipiul Mediaș – str. Ighișului ramificații - S-au executat lucrări de reabilitare sistem rutier - 2050 mp și trotuar din pavaj - 360 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 282.373,12 lei 4. - Amenajare alee Greweln - s-au finalizat lucrările la reţeaua de iluminat 970 ml, zidurile de sprijin din blocheți 800 mp, sistem rutier cu mixtură asfaltică 1300 mp, alee din pavele 2600 mp, s-au pus în funcțiune rețelele de apă și canalizare menajeră și s-au montat bănci și coșuri de gunoi. Valoarea realizată în 2014 este de 1.353.830,67 lei 22 5. - Modernizare străzi municipiul Mediaș – str. Porumbelelor - S-au executat lucrări de reabilitare a sistemului rutier cu asfalt - 1120 mp; trotuar din pavaj - 307 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 151.224,55 lei 6. - Consolidare versant între str. Pasaj Bran și str. Greweln și reabilitare str. Pasaj Bran – sau executat lucrări de amenajare versant (umplutură pământ, plantări, însămânţări). Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 115.411,39 lei. 7. - Amenajare sistem rutier drum acces cartier AŞ Werner - S-au executat lucrări de terasamente (inclusiv consolidarea cu pământ armat și blocheți pe o lungime de 167 m), lucrări la zidul de sprijin partea stângă 300 ml; lucrări la rețeaua de canalizare pluvială 90 ml, inclusiv 100 ml din rigola carosabilă și lucrări la sistemul rutier pe o suprafaţă de 2650 mp cu asfalt. Valoarea realizată în 2014 este de 767.213,81 lei 8. - Amenajare străzi cartier Moșnei – str. Moșnei – etapa ÎI – s-au achitat avizele de mediu, E-on, Romtelecom, Gospodăria Comunală și Electrice în valoare de 1.451,92 lei 9. - Echipare tehnico-edilitară str. Plopului - s-au executat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1.804 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 529 mp. Lucrările au fost finalizate. Valoarea achitată în 2014 este de 550.164,84 lei 10- Proiect de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă- canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD – Au fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare, alimentare cu apă și sistemul rutier pe străzile Păcii, Primăverii, Ep. I. Bob, Mitropolit Sterca Suluțiu, Dealului, Piloților, Prahova, Dealul Furcilor, Vinului, Ceahlău, și în Ighișul Nou str. Bălții, Câmpului și Nouă. Pe str. Mică s-au executat terasamente, stratul de balast și piatră spartă, accese la proprietăți și rigola carosabilă; str. Bisericii s-au executat lucrări de infrastructură rutieră (strat de piatră spartă, șanțuri betonate parțial, rigola carosabilă finalizată); str. Morii s-au executat lucrări la canalizare menajeră, terasamente și fundația din balast; str. Valea Lacului s-au executat lucrări la rețeaua de canalizare menajeră și alimentare cu apă în proporție de 95%; str. Sondelor s-au executat lucrări de terasamente și s-a început fundația din balast; str. Școlii s-au continuat lucrările la rețeaua de alimentare cu apă și au început lucrările la canalizare menajeră; Aducțiune apă Mediaș – Ighișul Nou s-au executat 4 km din conductă de aducțiune; Refulare canalizare s-au executat lucrări la conductă de refulare. S-au achitat în 2014 lucrări în valoare de 18.485.606,39 lei din care din bugetul local 4.518.690,30 lei din care rețineri de 30.685,80 lei şi din fonduri BERD în valoare de 13.966.916,07 lei din care rețineri 359.892,37 lei. 11. - Pod peste Pârâul Moșnei, str. Izvorului – S-au executat lucrări la infrastructură podului (consolidare culee existente cu patru coloane din beton), s-au executat lucrări la suprastructura podului (s-au montat grinzile prefabricate, s-a turnat placa de suprabetonare, hidroizolaţia şi sapă de protecţie la hidroizolaţie, s-au executat drenurile din spatele culeelor, s-au turnat plăcile de racordare) și parapetul de protecție pe o lungime de 90 m, lucrări de ranforsare a sistemului rutier. Lucrarea este finalizată. Lucrările executate în 2014 sunt în valoare 1.093.588,85 lei. 12. - Reabilitare pod peste râul Târnava Mare – s-au executat lucrări de pereere a albiei pe o lungime de 25 ml în amonte și în aval (inclusiv pereul de sub cele două poduri) pe malul drept şi 25 ml în aval pe malul stâng; s-a cămășuit fundația culeei nr. 2 pod nou și pod vechi și s-a cămășuit fundația la pila nr.4 pod nou și pod vechi. S-au achitat avize și cota 0,1% ISC. Valoarea achitată în 2014 este de 199.528,59 lei 13. - Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinus s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1180 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 376, 6 mp pe str. Laurenţiu Toppeltinus şi pe str. Luncii s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaşă de 1394 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 549 mp. Lucrările au fost finalizate. Valoarea executată în 2014 este de 507.877,08 lei 14. - Studii şi proiecte (anexa 1), total: 9.562,38 lei - S-au achitat pentru Studii, avize şi proiecte BERD – evaluarea socială etapa II și avize racord Electrică pentru str. Posada, Gorăslău, Prahova și Vinului în valoare de 9.562,38 lei 23 15. - Dotări independente (anexa 3) – total 153.090,80 lei - S-a achiziționat și montat „Sistem de semaforizare intersecție str. V. Madgearu cu str. M. Eminescu” în valoare de 153.090,8 lei.
În cadrul compartimentului au fost desfăşurate un număr de 17 proceduri de achiziţii, după, cum urmează: - 6 cereri de oferte: - 6 lucrări – Amenajare sistem rutier drum acces cartier rezidenţial AŞ Werner; Reabilitare pod dublu peste râul Târnava Mare; Echipare tehnico – edilitară cartier residential Daniel Thellmann etapa I (str. Bucegi FN) Mediaș; Modernizare iluminat ornamental și architectural P- ța C. Coposu și clădirea Primăriei Mediaș; Reabilitarea turnurilor și zidurilor de fortificație medieval Mediaș; Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, inclusiv viabilizarea, municipiul Mediaș - 11 achiziţii directe - 1 produse – Mobilier stradal –bănci și stâlpișori - 6 servicii - Proiectare: Plan de mobilitate urbană al municipiului Mediaș - Asistenţa tehnică pentru urmărirea execuţiei: Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinus; Centru de îngrijire și asistență pentru personae vârstnice, invlusiv viabilizarea, municipiul Mediaș; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – Alee Greweln; Reabilitare pod dublu peste râul Târnava Mare - Reparații și întreținere fântâni publice și arteziene în municipiul Mediaș - 4 lucrări –Reabilitare str. Ilarie Chendi, municipiul Mediaș- modificare rețea distribuție gaze natural existente; Reabilitare str. Primăverii, Verii și Vâlcelii – modificare traseu rețea distribuție gaze natural; Reabilitare str. Mitropolit Sterca Suluțiu – modificare traseu rețea distribuție gaze natural; Reparații trotuare cu pișcoturi pe străzile din municipiul Mediaș UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE Activitatea Unităţii de monitorizare s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în HCL 51/2007 de înfiinţare a acestui compartiment şi a constat din: - Monitorizarea realizării programelor de investiţii pentru anul 2014 de către operatorii de servicii publice de apă şi canalizare, transport public local şi salubritate; - Verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru investiţii; - Întocmirea, centralizarea listei de investiții din fonduri de la bugetul local sau alte fonduri legal constituite, inclusiv a fișelor pentru fiecare obiectiv de investiții în parte pentru anul 2014. - Întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaş şi a programelor de investiţii ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A. De asemenea s-au centralizat şi transmis datele solicitate de Instituţia Prefectului Sibiu legate de proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaş, aflate în derulare.
CAPITOLUL 84.02.03.03 – STRĂZI, Total: 2.179.406,84 LEI REPARAŢII STRĂZI, Total: 789.642,82 lei S-a executat covor asfaltic pe străzile: Gării (parțial), Cluj nr. 7, Buziaș (parțial), Baznei (parțial) Suprafaţă: 4.527,45 mp. Valoare: 232.524,26 lei S-au executat plombe asfaltice pe trăzile: Gării, Sibiului, Baznei, Buziaș, V. Adâncă, 1 Decembrie, Govora, Târgului Suprafaţă: 1.723,17 mp. Valoare: 155.457,83 lei S-a executat macadam pe străzile: Cluj nr. 1, Cluj nr. 7, Eforie (parțial), Baznei, Șipoțele, Teilor, G. Topârceanu Suprafaţă: 1.865,03 mp. Valoare: 67.812,28 lei RIDICAT CĂMINE ŞI GURI DE SCURGERE LA COTĂ, total: 107.389,81 lei S-au ridicat la cotă 376 cămine și guri de scurgere pe străzile: Sibiului, Baznei, Calafat, Carpați, Călugăreni, I. Pisso, Cloșca, Gării, H. Veche, Stadionului, Oituz, Buziaș, C. Brâncoveanu, Mureș, A. Pann, M. Viteazul, Sticlei, A. Vlahuță, Buzdului, 1 Decembrie, Turda, Nucului, A.I.Moraru, Govora, Șt. Bathory, Frasinului, I. Creangă, M. Weiss, A. Cehov, I.C.Brătianu, M. Negrea, I. Maniu, Unirii, I.G. Ducă, P-ța G. Enescu, Turnului MARCAJE RUTIERE, total 36.448,79 lei S-au executat marcaje rutiere pe străzile: H. Oberth, Carpați, C. Brâncoveanu, Unirii int. P/ța A. Șaguna, P/ța A. Șaguna (catedrală și int cu str. Mărășești), A.Iancu, I. Pisso int. Sebeșului, M. Eminescu intersecție cu străzile P. Șandor, Șt. L. Roth, V. Madgearu, Pompierilor, Romtelecom Piață Semafor), 1 Decembrie, L. Blaga, Baznei, I.C. Brătianu, M. Viteazul, Piscului, Govora, Unirii (Autogară), Gării, A. Vlaicu, Blajului, Calafat, Unirii (Transgaz), Unirii (Gară), St. L. Roth int. L. Blaga, Horea (Salconserv), G. Topârceanu, L. Blag int. Luncii, Gării (Sens giratoriu), 26 Sibiului int. I. Pisso, St. O. Iosif, C. Brâncoveanu, J. Honterus, După Zid, N. Titulescu, Sibiului (Romgaz). Suprafața 1.152,44 mp SEMNALIZARE RUTIERĂ, total 93.276,07 lei Întreţinere şi reparaţii instalaţii semaforizare - 16 buc MONTAT INDICATOARE RUTIERE, total 96.733,78 lei S-au montat 50 buc. indicatoare rutiere pe străzile: Baznei, Carpați, G. Barițiu, H. Oberth, Dorobanților, Milcov, Vaslui, T. Vuia int. A. Vlaicu, O. Fodor, Dealul Furcilor, Nisipului, Ighișului, Teba, Milcov, Iazului, Eforie, A. Iulia, Predeal, V. Madgearu, Stadionului, I.C.Brătianu, intrare/ieșire Dârlos, A. Vlaicu, Morii de Scoarță, Angărul de Sus, DN14 (Sibiului – Brateiului), I. Pisso, Blajului, Vidraru, Ighișului DOTĂRI STRADALE, total: 774.379,36 lei Din care: CONFECŢII, REPARAŢII ŞI VOPSITORII CONFECŢII METALICE Reparații și demontat confecții metalice - panou protecție skateboard 1 Decembrie nr. 23, reparații gard P-ța A. Șaguna, gard H. Oberth, scară tobogan str. Tomis, lise protecție str. Gării – Sibiului, gărduleț Sibiului (Ambient), stâlpi susținere lise protecție str. Polder, leagăn str. Turda 12, leagăn str. 1 Decembrie 23, bănci str. 1 Decembrie 23, gărduleț Sibiului (Ambient), aparate fitness C. Brâncoveanu, podea tobogan str. Sinaia și Dealul Furcilor, demontat stâlpi denumire stradă P. Moldovan, Lise protecție str. G. Bacovia, gard teren sport str. Blajului, bănci parc Blajului, gard protecție P/ța A. Șaguna, balustradă str. H. Oberth (Moll), gărduleț parc C. Brâncoveanu, demontat lise protecție str. Polder, stație Stadionului, gard protecție str. M. Viteazul, panouri metalice gard lemn str. Bastionului și Metanului, reparații acoperiș magazie Direcția Tehnică, stâlpi fontă str. M. Viteazul, gard V. Madgearu Cantitate executată – 28.752. Valoare: 116.185,32 lei Confecționat șipci pentru gărdulețe și montarea acestora în spațiile de joacă – Turda nr 12, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Codrului, Cantitate executată – 225 buc. Valoare: 1.325,25 lei Montat aparate de joacă şi bănci în spațiile de joacă (leagăne, carusele, balansoare și complex de joacă) pe străzile: 1 Decembrie 23, Bastionului, Bucium, Turda 12, Turda 7, 1 Decembrie 34, Buziaș, Turda, Metanului, P/ța R. Ferdinand, A. Pann Cantitate executată – 27 buc. Valoare:7.396,23 lei Reparat aparate de joacă din spațiile de joacă (balansoare, leagăn cu lanț, coborâre tobogan) pe străzile: Bucium, Turda 12, Tomis, 1 Decembrie 34, A. Pann, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Codrului, Metanului, Rubinului, Cibin, Sadu, Sinaia (ANL), 1 Decembrie 23, Bastionului, Cantitate executată - 46 buc. Valoare:14.075,35 lei Amenajare platforme elastice (montat plăci elastice) + montat bordură elastică în spații joacă pe străzile: Sebeș, Bastionului, Dealul Furcilor, 1 Decembrie nr. 34, Buziaș, Codrului, Sinaia, 1 Decembrie nr. 23, Turda nr. 7 și nr. 12, Bucium, Cibin, G. Topârceanu Cantitate executată – 263,25 mp, respectiv 504 ml Valoare: 136.306,12 lei Vopsitorii – lise protecție str. G. Bacovia, gard 1 Decembrie (biserică), gard str. M. Viteazul, P-ța A. Șaguna, balustradă și bănci str. Păcii, gărduleț str. H. Oberth, gărduleț 27 și bancă str. Iazului, scuar sens giratoriu str. Carpați, scuar Pod Baznei, scuar str. Nucului, scuar str. 1 Decembrie – Govora, gard protecție parc str. C. Brâncoveanu Cantitate executată - 6.291 mp Valoare: 59.605,40 lei Confecții metalice diverse balustrade str. I. Maniu, Greweln (izvor), C.Brâncoveanu (parc), gard protecție V. Madgearu, gard protecție str. Blajului, gard protecție str. I.C. Brătianu intersecție cu str. V. Madgearu, balustradă str. Bârsei, grătar scurgere și balustradă V. Madgearu, protecție rigolă A. Cotruș, balustradă zincată și gard protecție str. C. Brâncoveanu Cantitate executată – 23.647,50 kg Valoare: 439.485,69 lei a. Reparații trotuare (pavaj) total 541.183,06 lei S-au executat reparații trotuare pe străzile: Brateiului, Stadionului, A. Vlaicu - 4.027 mp b. Achiziționat Bănci 74.201,60 lei S-au achiziționat 102 buc PARTEA IV 69.02. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 8.071.998,35 lei A.Cap. 70.02.06 Locuinţe servicii și dezvoltare publică 1.597.888,0 ILUMINAT PUBLIC – Total, 1.515.081,74 Consum energie electrică iluminat public, semafoare, ceasuri 1.914.473 Kw Valoare: 1.059.217,83 lei Întreţinere, menţinere iluminat public. S-au înlocuit: becuri–161 buc, bobine–25 buc, ignitere – 70 buc Valoare:104.735,78 lei Iluminat ornamental festiv pentru sărbătorile de iarnă Valoare: 351.128,13 lei S-au montat ornamente festive pe străzile: Sibiului, Vidraru, Blajului, H Oberth, Moşnei, Avram Iancu, Unirii, Pompierilor, M. Eminescu, P-ţa C. Coposu, P-ţa Regele Ferdinand, Carpaţi, C. Brâncoveanu, Ac. I. Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului, Greweln, Stadionului, Mihai Viteazu, N. Titulescu, Şt. O. Iosif, Cloşca, Horea, Aurel Vlaicu şi Şt. L. Roth, 151 de traversări ale carosabilului tip iluminat festiv, 47 ghirlande şi 108 şiruri tip iluminat festiv între stâlpii de iluminat public, 425 figurine diferite tip fulg, steluţe, clopoţei şi îngeraş, 118 perdele luminoase pe clădiri din P-ţa C.Coposu, 9 panouri festive cu motive specifice, cu însemnele anului nou şi urări convenţionale în limba română şi 7 figurine tridimensionale (om de zăpadă, Moş Crăciun şi reni). De asemenea s-au împodobit 5 brazi din care unul în P-ţa C. Coposu şi patru brazi în cartierele Vitro, Gura Câmpului, Moşnei şi satul aparţinător Ighisu Nou). B. CAPITOLUL 70.02.20 – ALTE SERVICII 82.806,34 lei Întreţinere fântâni arteziene S-a reparat fântâna publică str. Armurierilor, s-au executat lucrări de întreţinere lunară fântâni arteziene P-ţa R. Ferdinand, Blajului și s-a achitat consumul de apă. C. Cap. 74.02.05 Protecţia mediului SALUBRITATE total 6.474.110,27 lei 28 Deşeuri menajere populaţie: 17.121 mc Deşeuri vegetale: 8.900 mc Deşeuri voluminoase: 490 mc Salubrizat străzi şi trotuare - măturat străzi şi trotuare manual: 41.063.278 mp - măturat străzi mecanizat: 24.833.741 mp - întreţinere străzi şi trotuare: 8.487.063 mp - curăţat rigole: 779.022 mp - încărcat şi transportat gunoi stradal: 8.886,34 mc Deszăpeziri: -clorură de magneziu: 28,6 t - sare: 223,8 t - nisip: 451,2 mc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu