joi, 12 mai 2016

FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUI A FOST NIMIT DIRECTOR GENERAL LA SC "GOSPODRIA COMUNALĂ"

GEORGE STELIAN PETRESCU FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUI DOREȘTE SĂ DEMONSTREZE LOCALNICILOR CĂ EL ȘTIE, POATE ȘI VREA SĂ TERMINE ÎN TIMP RECORD ASFALTAREA ORAȘULUI, MOTIV PENTRU CARE A SOLICITAT ȘI A OBȚINUT, NUMIREA, ÎNCEPÂND DE JOI, ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR-GENERAL AL SC GOSPODĂRIA COMUNALĂ SA. E O RECUNOAȘTERE A MUNCII DEPUSE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII CARE - DOAR ÎN ANUL 2012 - S-A MATERIALIZAT PRIN: 1.- Reabilitare turnuri şi ziduri de fortificaţie medievală – S-a finalizat execuția proiectului. Valoarea achitată în anul 2012 este de 10.777,92 lei 2.- Extindere rețea de iluminat public în municipiul Mediaș - S-au finalizat și recepționat lucrările pe str. Vămii, I. Maniu, Gării și Panorama unde s-au executat lucrări de montare stâlpi, corpuri de iluminat și cabluri electrice pe str. A. Vlaicu. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în anul 2012 este de 47.142,73 lei. 3.- Construcție șarpantă cu învelitoare de țiglă pentru imobilul din str. Comandor D. Moraru nr.14, pav.R. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 96.500,82 lei 4.- Studii şi proiecte (anexa 1) , total – 365.109,89 lei S-au întocmit următoarele proiecte: – Expertize extrajudiciare în valoare de 2.900,00 lei – Sistem informaţional specific domeniului imobiliar şi băncii de date urbane – S-a continuat proiectul. În 2012 s-a achitat suma de 200.000,00 lei – PUZ locuințe pentru tineret zona Brateiului în valoare de 73.363,89 lei – SF Locuințe pentru tineret zona Brateiului în valoare de 79.670,00 lei – Documentație de avizare sisteme de înregistrare consum apă la obiectivul de investiții „Bloc locuințe de serviciu str. Gravorilor” în valoare de 9.176,00 66 Cap. 74.02.06 Protecţia mediului 1.537.594,96 lei 1.- Echipare tehnico – edilitară blocuri ANL str. Predeal – S-au executat parcări și alei carosabile 3485 mp, alei pietonale și trotuare cu pavele 2197,6 mp, zone verzi 2700 mp, racord canalizare menajeră, instalația electrică la stația de pompare și iluminatul exterior. Lucrarea este finalizată. În 2012 s-au executat lucrări în valoare de 988.702,92 lei. 2.- Echipare edilitară sala de sport Școala generală nr. 5 – S-a executat canalizare pluvială 240 m, racord la canalizarea menajeră 248 mp, branșamente de apă 90 m, s-a modificat conducta de distribuție gaze naturale și branșamentul electric. Lucrare este în derulare. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 248.841,81 lei. 3.- Echipare tehnico – edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – S-a promovat achiziția publică pentru execuția lucrărilor. S-au achitat avize și taxe în valoare de 1.084,60 lei 4.- Amenajare spațiu de joacă str. C. Brâncoveanu – Au fost dezafectate aparatele de joacă vechi.S-au achiziționat noile aparate de joacă. S-au reabilitat aleile pietonale secundare cu pavaj din dale de beton pe o suprafață de 835 mp. Lucrare în curs de execuție. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 198.111,92 mp 5.- Amenajare parc recreere activă Izvorul Dorului – S-au achitat taxe și avize în valoare de 2.728,93 lei. 6.- Studii şi proiecte (anexa 1) total: 98.124,78 lei S-au întocmit proiecte, după cum urmează: • S-a continuat actualizare PUG în valoare de 9.969,60 lei • SF „Echipare tehnico – edilitară cartier rezidențial str. Bucegi f.n. etapa I în valoare de 37.315,18 lei • SF Echipare tehnico – edilitară zona rezidențială str. Gh. Lazăr în valoare de 50.840,00 lei Partea V 79.02 Acţiuni economice 5.023.010,95 lei Din care: buget local 4.299.947,81 lei Fonduri BERD 723.063,14 lei Cap.84.02.03.03 Străzi total: 5.023.010,95 lei Din care: buget local 4.299.947,81 lei Fonduri BERD 723.063,14 lei 1.- Amenajare străzi cartier Moşnei ( Măgurei, Gorunului, Măceşilor, Perilor, Vişinilor, Cireşilor, Angărul de Sus) – S-a executat trotuar din pişcoturi 650 mp, zona verde cu pavaj înierbat 240 mp și s-au montat două rigole carosabile. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în anul 2012 este de 76.609,13 lei 67 2.- Amenajare străzi și rețele edilitare zona de locuințe tineret str. Bucegi – Studiu de soluție – S-a așternut balast la rețeaua de drumuri în lungime totală de 621 ml cu o lățime cuprinsă între 4 și 6 m. S-au finisat și însămânțat taluzele pe o suprafață de 5200 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 99.928,79 lei. 3.- Modernizare stradă și sistem de canalizare pluvială și extindere rețea de apă potabilă str. Bârsei – S-au executat canalizare pluvială 91 m cu 5 cămine de vizitare și 15 guri de scurgere, sistem rutier 440 mp, covor asfaltic 2040 mp și trotuare cu pișcoturi 124 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 232.303,24 lei 4.- Amenajare str. Moșnei - S-a executat sistem rutier (asfalt) 4500 mp, trotuare cu pișcoturi 850 mp, zone verzi cu pavaj înierbat 1000 mp și pista pentru biciclete (asfalt) 2000 mp. Lucrare finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 927.519,58 lei. 5.- Reabilitare stradă și rețele utilități str. Socului, Măghiranului și Lalelelor – S-a executat zid de sprijin 39 m pe str. Socului, suprastructură (asfalt) 1600 mp, trotuare din pavaj 1300 mp, rețea canalizare menajeră 260 ml și rețea canalizare pluvială 650 ml. Lucrare în curs de execuție. Valoarea executată în 2012 este 676.464,21 lei 6.- Reabilitare Angărul de Sus – ramificații - S-au executat la ramificația I - 250 ml de rețea canalizare pluvială, trotuar cu pavaj 300 mp și sistem rutier 1234 mp. La ramificația II – trotuar din pavaj 120 mp, sistem rutier 713 mp și canalizare pluvială 202 ml. La ramificația III – trotuar din pavaj 209 mp și sistem rutier 745 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 990.540,92 lei 7.- Modernizare str. Lunca Târnavei – S-au finalizat lucrările pe etapa I în lungime de 385 ml. S-au achitat taxe, avize și autorizații CFR, precum și plata lucrărilor pentru protecția instalațiilor de comunicații feroviare relocare cabluri instalații telecomunicații CFR. Pentru etapa II s-a demarat procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție a lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este 143.597,26 lei 8.- Amenajare alee str. Greweln – S-au executat branșamentele de apă, canalizare și racordul acestora la rețeaua municipiului. Contractul a fost reziliat, fiind reținute penalități de nerespectare a condițiilor contractuale în valoare de 44.752,94 lei. S-a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de execuție lucrări. Valoare lucrărilor executate în 2012 este de 33.312,95 lei 9.- Reabilitare str. Legheșului – acces imobile – S-au executat lucrări de terasamente, lucrări la sistemul rutier, rețeaua de apă 315 ml și rețeaua de canalizare menajeră 317 ml. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 320.691,71 lei 10.- Reabilitare străși municipiul Mediaș - str. Rovine – S-au executat trotuare și sistem rutier cu dale vibropresate în suprafață de 258 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 34.426,73 lei 68 11.- Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Tisei inclusiv pod peste Valea Moșnei –S-a demarat procedura de achiziție pentru încheierea contractului de execuție lucrări. S-au achitat taxe și avize în valoare de 427,64 lei 12.- Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. E. Racoviță – S-au executat lucrări de terasamente pe o suprafață de 200 mp. Lucrarea este în derulare. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 3.318,06 lei. 13.- Amenajare sistem rutier drum acces A.S. Werner – S-au executat lucrări de terasamente la sistemul rutier. S-au achitat avize și taxe. Valoarea decontată în 2012 este de 8.093,73 lei. 14.- Consolidare versant între str. Pasaj Bran și str. Greweln și reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Bran – S-a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de execuție lucrări. S-au achitat avize în valoare de 171,00 lei. 15.- Amenajare sensuri giratorii în municipiul Mediaș –Se vor executa 2 sensuri giratorii la intersecția str. Gării cu Titus Ansadronic și intersecția str. Acad. I. Moraru, N. Titulescu, J. Honterus și C. Brâncoveanu. Nu s-au început lucrările deoarece ATM nu a finalizat lucrările de apă – canal în zona sensurilor giratorii. S-au achitat avize în valoare de 1155,59 lei 16.- Reabilitare și extindere rețele edilitare prelungire str. Măghiranului – S-au executat lucrări la rețeaua de apă 70 ml, rețeaua de canalizare menajeră 80 ml, rețeaua de canalizare pluvială 140 ml, sistem rutier, trotuare cu pișcoturi 300 mp și zid de sprijin 125 ml. În 2012 s-au executat lucrări în valoare de 263.561,96 lei 17.- Proiect de reabilitare a străzilor și infrastructurii de apă canal în mun. Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou din fonduri rambursabile BERD - Pentru proiectul din Mediaș în 2012 s-a achitat suma de 896.598,29 lei, din care 723.063,14 lei de la BERD și 173.535,15 lei buget local, reprezentând proiectul tehnic și avizele necesare începerii lucrărilor. 18.- Studii şi proiecte (anexa 1) – total: 165.422,76 lei S-au întocmit proiecte, după cum urmează: – SF și PT Reabilitare poduri peste râul Târnava Mare în valoare de 81.050,16 lei – Studii și proiecte aferente împrumutului BERD în valoare de 15.159,79 lei – Reabilitare str. Ilarie Chendi în valoare de 10.391,20 lei – Reabilitare str. Protopop Valeriu Stoian, str. Luncii și L. Topetinius în valoare de 17.527,40 lei – Expertiză tehnică și DALI pod peste valea Moșnei, str Izvorului în valoare de 41.294,21 lei 19.- Dotări independente (anexa 3)- total: 148.867,40 lei: S-au achiziţionat următoarele: - Semafoare treceri de pietoni – 2 buc, str. A. Iancu, trecere de pietoni de la Școala Gimnazială „G. Popa” și Șoseaua Sibiului, trecerea de pietoni la intersecția cu str. I. Pisso, în valoare de 86.014,68 lei - Ceas electronic stradal în valoare de 62.852,72 lei 69 COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII, LICITAŢII În cadrul compartimentului au fost desfăşurate un număr de 33 proceduri de achiziţii, după, cum urmează: • 1 Licitație deschisă o 1 servicii – Contract de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou • 13 cereri de oferte o 12 lucrări – Amenajare str. Moșnei, municipiul Mediaș – lucrări suplimentare; Reabilitare și extindere rețele edilitare prelungire str. Măghiranului; Echipare edilitară sala de sport Școala generală nr. 5; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – E. Racoviță – extindere; Amenajare sensuri giratorii; Amenajare parc „Izvorul Dorului”; Construire șarpantă cu învelitoare de țiglă imobil str. Comandor D. Moraru; Amenajare spațiu de joacă str. C. Brâncoveanu; Reabilitare str. Legheșului – acces imobile; Confecții metalice, reparații confecții metalice și vopsitorii municipiul Mediaș; Reparații trotuare cu pișcoturi pe unele străzi din municipiul Mediaș; Amenajare drum acces cartier AS Werner, municipiul Mediaș; o 1 produse – Sisteme de arhivare pentru arhiva UAT Mediaș • 19 achiziţii directe o 4 produse - Ceas stradal; Amenajare treceri pietoni semaforizate Mediaș; Mobilier stradal – bănci; Aparate de joacă și piese de schimb pentru reparat aparate de joacă; o 11 servicii  proiectare: Reabilitare pod peste Râul Târnava Mare; Modernizare str. Lunca Târnavei – relocare cablu; Reabilitare str. Ilarie Chendi; Pod peste Pârâul Valea Moșnei; Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinius, Mediaș; Reabilitare str. Protopop Valeriu Stoian; Amenajări exterioare complex servicii sociale str. Acad. I. Moraru  asistenţa tehnică pentru urmărirea execuţiei: Echipare edilitară blocuri ANL; Modernizare str. Bârsei, municipiul Mediaș  Reparare, întreținere și vopsitorii confecții metalice  Reparații ți întreținere fântâni publice și arteziene în municipiul Mediaș o 4 lucrări – Lucrări de reparații scări pe unele străzi din municipiul Mediaș; Modernizare str. Lunca Târnavei – relocare cablu CFR – cablu telecomunicații; Racord electric sala de sport Școala Gimnazială nr.5; Reabilitare sistem rutier str. Rovine 70 UNITATEA MUNICIPALA PTR MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE Activitatea Unităţii de monitorizare s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în HCL 51/2007 de înfiinţare a acestui compartiment şi a constat din: - monitorizarea realizării programelor de investiţii pentru anul 2012 de către operatorii de servicii publice de apă şi canalizare, transport public local şi salubritate; - verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru investiţii; - întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaş şi a programelor de investiţii ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A.. De asemenea s-au centralizat şi transmis datele solicitate de Instituţia Prefectului Sibiu legate de proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaş, aflate în derulare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu