marți, 24 mai 2016

MIHAI MACAVEIU - OMUL CARE SFINȚEȘTE LOCUL

LA MOMENTUL CÂND AM DECIS SĂ PREIAU ADMINISTRAREA BLOGULUI ADEVĂRUL VERDE ÎN FAȚĂ, SUBSEMNATUL, BOGDAN ADRIAN EFTIMIE, MI-AM DORIT SĂ LE REDAU MEDIEȘENILOR ORAȘUL ÎNSEMNÂND TRECUTUL, PREZENTUL ȘI VIITORUL, RECOMPUS DIN TEXTE ȘI FOTOGRAFII DE ARHIVĂ (TRECUTUL), REALIZĂRI ȘI PROIECTE (PREZENTUL) RESPECTIV OAMENI DE NĂDEJDE PENTRU VIITOR. EU CRED CĂ UN ASTFEL DE OM ESTE MIHAI MACAVEIU, CU CARE AM AVUT ȘANSA SĂ LUCREZ ÎMPREUNĂ ȘI ALĂTURI DE CARE AM ÎNȚELES CĂ VIAȚA E FRUMOASĂ ȘI ATUNCI CÂND E DURĂ (PE ȘANTIER). DESPRE MIHAI MACAVEIU POT SĂ SPUN CĂ E UN BĂIAT EXTRAORDINAR, CALCULAT, CAPABIL ȘI UN FIN PSIHOLOG ȘI DEOPOTRIVĂ CONDUCĂTOR. A AVUT MEREU ÎN SUBORDINE TOT FELUL DE OAMENI, DE CARACTERE, DE FIRI, PE CARE A ȘTIUT ÎNSĂ SĂ-I CAPACITEZE, SĂ-I MOBILIZEZE, SĂ LE ÎNȚELEAGĂ BUCURIILE SAU NECAZURILE. EU AM FOST PRIMA PERSOANĂ CARE, ÎN URMĂ CU APROAPE DOI ANI I-AM SUGERAT SĂ-ȘI DEPUNĂ CANDIDATURA PENTRU PRIMĂRIA MEDIAȘ. AM SIMȚIT ÎNTOTDEAUNA CĂ ARE STOFĂ DE MANAGER, IAR FAPTUL CĂ NU ERA CUNOSCUT CA FĂCÂND PARTE DIN NUCLEU DUR, RADICAL AL PSD CI ERA EXPONENTUL UNUI CURENT NOU, ÎN MĂSURĂ SĂ REFORMEZE ȘI CHIAR SĂ SCHIMBE SISTEME. MĂ ÎNTRISTEAZĂ SĂ CONSTAT FAPTUL CĂ UNII DINTRE CONTRACANDIDAȚII LUI MIHAI LA PRIMĂRIE, RECURGE LA ATACURI SUBURBANE, PENTRU A INDUCE NEÎNCREDEREA ȘI SUSPICIUNEA ÎN RÂNDUL ALEGĂTORILOR. EU ZIC AȘA: MIHAI MACAVEIU E UN TIP DE TOATĂ ISPRAVA, CU ADEVĂRAT OMUL CARE SFINȚEȘTE LOCUL ȘI NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ!

PARCURILE ȘI LOCURILE DE PARCARE - PROIECTE ȘI REALIZĂRI ALE LUI GEORGE PETRESCU

FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUA AVUT ȘI ARE DREPT PRIORITĂȚI AMENAJAREA PARCURILOR ȘI A LOCURILOR DE PARCARE. ANUL 2014 A FOST UNUL PLN DE REALIZĂRI PENTRU GEORGE PETRESCU 2014 INVESTIŢII –TOTAL realizat în anul 2014 – total: 29.023.944,19 lei Din care: Buget local 15.057.028,12 lei Îmrumut BERD 13.966.916,07 lei Partea I – 50.02 Autorităţi publice – total: 231.602,24 lei 20 Cap.51.02 – Primărie - 231.602,24 lei 1. - Dotări independente (anexa 3) – total: 231.602,24 lei - S-a achiziţionat antivirus rețea calculatoare în valoare de 12.896,00 lei - S-a achiziționat Update aplicație managementul documentelor în valoare de 53.940,00 lei - S-au achiziționat licențe Adobe Acrobat și pentru sisteme de operare în valoare de 24.249,44 lei - S-au achiziționat sisteme de calcul și imprimante în valoare de 44.478,80 lei - S-a achiziționat unitate storage și backup servere în valoare de 79.360,00 lei - S-a achiziționat încălzitor mural de apă cu acumulare și funcționare pe gaz în valoare de 16.678,00 lei Partea II – 61.02 – Protecție civilă – total 95.738,97 lei 1. - Dotări independente (anexa 3) – total: 95.738,97 lei - S-a achiziționat sirenă electronică de alarmare în valoare de 32.240,00 lei - S-a achiziționat și montat sistem de alarmă antincendiu în valoare de 63.498,97 lei Partea III – 68.02 – Asigurări și asistență socială – total 17.273,20 lei Din care: 1. - Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice – s-a achitat activitatea de proiectare pentru întocmirea documentației privind actualizarea proiectului și a restului de executat, în valoare de 17.273,20 lei. Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică – total: 4.449.016,71 lei Din care: Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare public - 1.326.751,84 lei 1. - Reabilitare, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou – s-a finalizat execuția lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat tip lampadar în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Moșnei, Zona Gloria, Cartier Vitrometan, Zona Gară-Centru-Vest, Cartier După Zid, Centrul Istoric și Sat aparținător Ighișul Nou; – 731 buc.; corpurilor de iluminat în zona istorică – 315 buc; corpurilor de iluminat de pe stâlpii de beton existenți în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Aurel Vlaicu, Zona Moșnei, Zona Gloria, Cartier Vitrometan, Zona Gară-Centru-Vest, Cartier După Zid și Sat aparținător Ighișul Nou – 3162 buc.; Cablu electric – 33,0 km și s-au modernizat 9 buc. puncte de aprindere pentru iluminat public –în cartierul Gura Câmpului, Zona Stadionului, Zona Aurel Vlaicu, Cartier Vitrometan, Centrul Istoric și Sat aparținător Ighișul Nou. S-a implementat sistemul de telegestiune. Valoarea totală a acestei investiții este de 11.103.757,47 lei, din care sau achitat rate către SC LUXTEN în valoare de 620.650,62 lei, conform graficului de rambursare. De asemenea s-au achitat avize Orange, Gospodăria Comunală, Electrică, Romtelecom, Mediu, cota 0,1% și 0,7% ISC în valoare de 80.639,17 lei. În anul 2014 s-a achitat valoare totală de 805.172,95 lei. 2. - Modernizarea iluminatului arhitectural P-ța C. Coposu și clădirea primăriei – s-a achitat avize de mediu, E-on, Electrică, Romtelecom și Gospodăria Comunală în valoare de 947,22 lei 3. - Construcție șarpantă cu învelitoare de țiglă str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, pav. R – s-au montat în 2014 jgheaburi și burlane. Lucrarea este finalizată. Valoarea achitată în anul 2014 este de 26.695,82 lei 4. - Studii şi proiecte (anexa 1), total – 493.935,85 lei - S-au achitat lucrări topografice pentru „Sistem informațional specific domeniului imobiliar și băncii de date urbane” în valoare de 299.649,32 lei 21 - S-a actualizat "Program de eficienţă energetică a Municipiului Mediaş" în valoare de 82.400,00 lei. - S-a întocmit expertiză financiară pentru imobilul din str. Stadionului nr. 32 în valoare de 4.000,00 lei. - S-a actualizat „Strategia de dezvoltare a municipiului Mediaş” în valoare de 62.000 lei - S-a întocmit expertiza tehnică documentația tehnică privind obținerea autorizației de desființare a imobilului situat în Mediaș, str. După Zid. S-au achitat raportul de expertiză, documentația tehnică și avize de amplasament E-ON și Electrică în valoare de 11.993,88 lei - Pentru Bloc garaje definitive str. Tineretului s-a achitat aviz amplasament E-on și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de demolare în valoare de 6.182,00 lei. - S-au achitat taxe pentru întocmire documentații de dezmembrare locuințe ANL în valoare de 19.985,00 lei. - S-a achitat documentația pentru obținerea avizului de la Apele Române pentru toate podurile din municipiul Mediaș în vederea emiterii autorizației de gospodărie a apelor în valoare de 6.758,45 lei - S-a întocmit proiectul instalații utilizare gaze pentru imobilul din P-ța Ferdinand I nr. 31, ap.2 sp.8 în valoare de 496 lei - S-a întocmit proiectul instalații utilizare gaze pentru imobilul din P-ța Ferdinand I nr. 31, ap.2 sp.9 în valoare de 471,20 lei Cap. 74.02 Protecția mediului - 3.122.264,87 lei 1. - Echipare tehnico-edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – s-au executat rețeaua de iluminat 400 ml, s-au finalizat trotuarele din pavele 1426 mp, sistem rutier cu asfalt pe alei și în zona parcărilor 11240 mp, s-au realizat 261 locuri de parcare și s-au amenajat 8400 mp zone de recreere. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 3.093.814,87 lei. 2. - Echipare tehnic-edilitară cartier rezidențial str. Daniel Thellmann (etapa I) – s-a achitat în 2014 avizul de mediu în valoare de 100,00 lei. 3. - Studii şi proiecte (anexa 1), total – 28.350 lei - S-a achitat proiect privind amenajamentul fondului forestier în valoare de 28.350,00 lei Partea V 79.02 Acţiuni economice - 24.230.313,07 lei Cap.84.02.03.03 Străzi Buget local - 10.263.397,00 lei BERD - 13.966.916,07 lei 1. - Reabilitare str. Ilarie Chendi – s-au realizat lucrări de modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente, de presiune redusă, pe o lungime de 165 m şi s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1.148 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 457 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 273.295,54 lei. 2. - Amenajare alee Greweln - s-au finalizat lucrările la reţeaua de iluminat 970 ml, zidurile de sprijin din blocheți 800 mp, sistem rutier cu mixtură asfaltică 1300 mp, alee din pavele 2600 mp, s-au pus în funcțiune rețelele de apă și canalizare menajeră și s-au montat bănci și coșuri de gunoi. Valoarea realizată în 2014 este de 1.353.830,67 lei 3. - Modernizare străzi municipiul Mediaș – str. Ighișului ramificații - S-au executat lucrări de reabilitare sistem rutier - 2050 mp și trotuar din pavaj - 360 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 282.373,12 lei 4. - Amenajare alee Greweln - s-au finalizat lucrările la reţeaua de iluminat 970 ml, zidurile de sprijin din blocheți 800 mp, sistem rutier cu mixtură asfaltică 1300 mp, alee din pavele 2600 mp, s-au pus în funcțiune rețelele de apă și canalizare menajeră și s-au montat bănci și coșuri de gunoi. Valoarea realizată în 2014 este de 1.353.830,67 lei 22 5. - Modernizare străzi municipiul Mediaș – str. Porumbelelor - S-au executat lucrări de reabilitare a sistemului rutier cu asfalt - 1120 mp; trotuar din pavaj - 307 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 151.224,55 lei 6. - Consolidare versant între str. Pasaj Bran și str. Greweln și reabilitare str. Pasaj Bran – sau executat lucrări de amenajare versant (umplutură pământ, plantări, însămânţări). Lucrarea este finalizată. Valoarea realizată în 2014 este de 115.411,39 lei. 7. - Amenajare sistem rutier drum acces cartier AŞ Werner - S-au executat lucrări de terasamente (inclusiv consolidarea cu pământ armat și blocheți pe o lungime de 167 m), lucrări la zidul de sprijin partea stângă 300 ml; lucrări la rețeaua de canalizare pluvială 90 ml, inclusiv 100 ml din rigola carosabilă și lucrări la sistemul rutier pe o suprafaţă de 2650 mp cu asfalt. Valoarea realizată în 2014 este de 767.213,81 lei 8. - Amenajare străzi cartier Moșnei – str. Moșnei – etapa ÎI – s-au achitat avizele de mediu, E-on, Romtelecom, Gospodăria Comunală și Electrice în valoare de 1.451,92 lei 9. - Echipare tehnico-edilitară str. Plopului - s-au executat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1.804 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 529 mp. Lucrările au fost finalizate. Valoarea achitată în 2014 este de 550.164,84 lei 10- Proiect de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă- canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD – Au fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare, alimentare cu apă și sistemul rutier pe străzile Păcii, Primăverii, Ep. I. Bob, Mitropolit Sterca Suluțiu, Dealului, Piloților, Prahova, Dealul Furcilor, Vinului, Ceahlău, și în Ighișul Nou str. Bălții, Câmpului și Nouă. Pe str. Mică s-au executat terasamente, stratul de balast și piatră spartă, accese la proprietăți și rigola carosabilă; str. Bisericii s-au executat lucrări de infrastructură rutieră (strat de piatră spartă, șanțuri betonate parțial, rigola carosabilă finalizată); str. Morii s-au executat lucrări la canalizare menajeră, terasamente și fundația din balast; str. Valea Lacului s-au executat lucrări la rețeaua de canalizare menajeră și alimentare cu apă în proporție de 95%; str. Sondelor s-au executat lucrări de terasamente și s-a început fundația din balast; str. Școlii s-au continuat lucrările la rețeaua de alimentare cu apă și au început lucrările la canalizare menajeră; Aducțiune apă Mediaș – Ighișul Nou s-au executat 4 km din conductă de aducțiune; Refulare canalizare s-au executat lucrări la conductă de refulare. S-au achitat în 2014 lucrări în valoare de 18.485.606,39 lei din care din bugetul local 4.518.690,30 lei din care rețineri de 30.685,80 lei şi din fonduri BERD în valoare de 13.966.916,07 lei din care rețineri 359.892,37 lei. 11. - Pod peste Pârâul Moșnei, str. Izvorului – S-au executat lucrări la infrastructură podului (consolidare culee existente cu patru coloane din beton), s-au executat lucrări la suprastructura podului (s-au montat grinzile prefabricate, s-a turnat placa de suprabetonare, hidroizolaţia şi sapă de protecţie la hidroizolaţie, s-au executat drenurile din spatele culeelor, s-au turnat plăcile de racordare) și parapetul de protecție pe o lungime de 90 m, lucrări de ranforsare a sistemului rutier. Lucrarea este finalizată. Lucrările executate în 2014 sunt în valoare 1.093.588,85 lei. 12. - Reabilitare pod peste râul Târnava Mare – s-au executat lucrări de pereere a albiei pe o lungime de 25 ml în amonte și în aval (inclusiv pereul de sub cele două poduri) pe malul drept şi 25 ml în aval pe malul stâng; s-a cămășuit fundația culeei nr. 2 pod nou și pod vechi și s-a cămășuit fundația la pila nr.4 pod nou și pod vechi. S-au achitat avize și cota 0,1% ISC. Valoarea achitată în 2014 este de 199.528,59 lei 13. - Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinus s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaţă carosabilă de 1180 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 376, 6 mp pe str. Laurenţiu Toppeltinus şi pe str. Luncii s-au realizat lucrări de infrastructură rutieră pe o suprafaşă de 1394 mp şi trotuar din pavaj pe o suprafaţă de 549 mp. Lucrările au fost finalizate. Valoarea executată în 2014 este de 507.877,08 lei 14. - Studii şi proiecte (anexa 1), total: 9.562,38 lei - S-au achitat pentru Studii, avize şi proiecte BERD – evaluarea socială etapa II și avize racord Electrică pentru str. Posada, Gorăslău, Prahova și Vinului în valoare de 9.562,38 lei 23 15. - Dotări independente (anexa 3) – total 153.090,80 lei - S-a achiziționat și montat „Sistem de semaforizare intersecție str. V. Madgearu cu str. M. Eminescu” în valoare de 153.090,8 lei.
În cadrul compartimentului au fost desfăşurate un număr de 17 proceduri de achiziţii, după, cum urmează: - 6 cereri de oferte: - 6 lucrări – Amenajare sistem rutier drum acces cartier rezidenţial AŞ Werner; Reabilitare pod dublu peste râul Târnava Mare; Echipare tehnico – edilitară cartier residential Daniel Thellmann etapa I (str. Bucegi FN) Mediaș; Modernizare iluminat ornamental și architectural P- ța C. Coposu și clădirea Primăriei Mediaș; Reabilitarea turnurilor și zidurilor de fortificație medieval Mediaș; Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, inclusiv viabilizarea, municipiul Mediaș - 11 achiziţii directe - 1 produse – Mobilier stradal –bănci și stâlpișori - 6 servicii - Proiectare: Plan de mobilitate urbană al municipiului Mediaș - Asistenţa tehnică pentru urmărirea execuţiei: Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinus; Centru de îngrijire și asistență pentru personae vârstnice, invlusiv viabilizarea, municipiul Mediaș; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – Alee Greweln; Reabilitare pod dublu peste râul Târnava Mare - Reparații și întreținere fântâni publice și arteziene în municipiul Mediaș - 4 lucrări –Reabilitare str. Ilarie Chendi, municipiul Mediaș- modificare rețea distribuție gaze natural existente; Reabilitare str. Primăverii, Verii și Vâlcelii – modificare traseu rețea distribuție gaze natural; Reabilitare str. Mitropolit Sterca Suluțiu – modificare traseu rețea distribuție gaze natural; Reparații trotuare cu pișcoturi pe străzile din municipiul Mediaș UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE Activitatea Unităţii de monitorizare s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în HCL 51/2007 de înfiinţare a acestui compartiment şi a constat din: - Monitorizarea realizării programelor de investiţii pentru anul 2014 de către operatorii de servicii publice de apă şi canalizare, transport public local şi salubritate; - Verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru investiţii; - Întocmirea, centralizarea listei de investiții din fonduri de la bugetul local sau alte fonduri legal constituite, inclusiv a fișelor pentru fiecare obiectiv de investiții în parte pentru anul 2014. - Întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaş şi a programelor de investiţii ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A. De asemenea s-au centralizat şi transmis datele solicitate de Instituţia Prefectului Sibiu legate de proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaş, aflate în derulare.
CAPITOLUL 84.02.03.03 – STRĂZI, Total: 2.179.406,84 LEI REPARAŢII STRĂZI, Total: 789.642,82 lei S-a executat covor asfaltic pe străzile: Gării (parțial), Cluj nr. 7, Buziaș (parțial), Baznei (parțial) Suprafaţă: 4.527,45 mp. Valoare: 232.524,26 lei S-au executat plombe asfaltice pe trăzile: Gării, Sibiului, Baznei, Buziaș, V. Adâncă, 1 Decembrie, Govora, Târgului Suprafaţă: 1.723,17 mp. Valoare: 155.457,83 lei S-a executat macadam pe străzile: Cluj nr. 1, Cluj nr. 7, Eforie (parțial), Baznei, Șipoțele, Teilor, G. Topârceanu Suprafaţă: 1.865,03 mp. Valoare: 67.812,28 lei RIDICAT CĂMINE ŞI GURI DE SCURGERE LA COTĂ, total: 107.389,81 lei S-au ridicat la cotă 376 cămine și guri de scurgere pe străzile: Sibiului, Baznei, Calafat, Carpați, Călugăreni, I. Pisso, Cloșca, Gării, H. Veche, Stadionului, Oituz, Buziaș, C. Brâncoveanu, Mureș, A. Pann, M. Viteazul, Sticlei, A. Vlahuță, Buzdului, 1 Decembrie, Turda, Nucului, A.I.Moraru, Govora, Șt. Bathory, Frasinului, I. Creangă, M. Weiss, A. Cehov, I.C.Brătianu, M. Negrea, I. Maniu, Unirii, I.G. Ducă, P-ța G. Enescu, Turnului MARCAJE RUTIERE, total 36.448,79 lei S-au executat marcaje rutiere pe străzile: H. Oberth, Carpați, C. Brâncoveanu, Unirii int. P/ța A. Șaguna, P/ța A. Șaguna (catedrală și int cu str. Mărășești), A.Iancu, I. Pisso int. Sebeșului, M. Eminescu intersecție cu străzile P. Șandor, Șt. L. Roth, V. Madgearu, Pompierilor, Romtelecom Piață Semafor), 1 Decembrie, L. Blaga, Baznei, I.C. Brătianu, M. Viteazul, Piscului, Govora, Unirii (Autogară), Gării, A. Vlaicu, Blajului, Calafat, Unirii (Transgaz), Unirii (Gară), St. L. Roth int. L. Blaga, Horea (Salconserv), G. Topârceanu, L. Blag int. Luncii, Gării (Sens giratoriu), 26 Sibiului int. I. Pisso, St. O. Iosif, C. Brâncoveanu, J. Honterus, După Zid, N. Titulescu, Sibiului (Romgaz). Suprafața 1.152,44 mp SEMNALIZARE RUTIERĂ, total 93.276,07 lei Întreţinere şi reparaţii instalaţii semaforizare - 16 buc MONTAT INDICATOARE RUTIERE, total 96.733,78 lei S-au montat 50 buc. indicatoare rutiere pe străzile: Baznei, Carpați, G. Barițiu, H. Oberth, Dorobanților, Milcov, Vaslui, T. Vuia int. A. Vlaicu, O. Fodor, Dealul Furcilor, Nisipului, Ighișului, Teba, Milcov, Iazului, Eforie, A. Iulia, Predeal, V. Madgearu, Stadionului, I.C.Brătianu, intrare/ieșire Dârlos, A. Vlaicu, Morii de Scoarță, Angărul de Sus, DN14 (Sibiului – Brateiului), I. Pisso, Blajului, Vidraru, Ighișului DOTĂRI STRADALE, total: 774.379,36 lei Din care: CONFECŢII, REPARAŢII ŞI VOPSITORII CONFECŢII METALICE Reparații și demontat confecții metalice - panou protecție skateboard 1 Decembrie nr. 23, reparații gard P-ța A. Șaguna, gard H. Oberth, scară tobogan str. Tomis, lise protecție str. Gării – Sibiului, gărduleț Sibiului (Ambient), stâlpi susținere lise protecție str. Polder, leagăn str. Turda 12, leagăn str. 1 Decembrie 23, bănci str. 1 Decembrie 23, gărduleț Sibiului (Ambient), aparate fitness C. Brâncoveanu, podea tobogan str. Sinaia și Dealul Furcilor, demontat stâlpi denumire stradă P. Moldovan, Lise protecție str. G. Bacovia, gard teren sport str. Blajului, bănci parc Blajului, gard protecție P/ța A. Șaguna, balustradă str. H. Oberth (Moll), gărduleț parc C. Brâncoveanu, demontat lise protecție str. Polder, stație Stadionului, gard protecție str. M. Viteazul, panouri metalice gard lemn str. Bastionului și Metanului, reparații acoperiș magazie Direcția Tehnică, stâlpi fontă str. M. Viteazul, gard V. Madgearu Cantitate executată – 28.752. Valoare: 116.185,32 lei Confecționat șipci pentru gărdulețe și montarea acestora în spațiile de joacă – Turda nr 12, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Codrului, Cantitate executată – 225 buc. Valoare: 1.325,25 lei Montat aparate de joacă şi bănci în spațiile de joacă (leagăne, carusele, balansoare și complex de joacă) pe străzile: 1 Decembrie 23, Bastionului, Bucium, Turda 12, Turda 7, 1 Decembrie 34, Buziaș, Turda, Metanului, P/ța R. Ferdinand, A. Pann Cantitate executată – 27 buc. Valoare:7.396,23 lei Reparat aparate de joacă din spațiile de joacă (balansoare, leagăn cu lanț, coborâre tobogan) pe străzile: Bucium, Turda 12, Tomis, 1 Decembrie 34, A. Pann, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Codrului, Metanului, Rubinului, Cibin, Sadu, Sinaia (ANL), 1 Decembrie 23, Bastionului, Cantitate executată - 46 buc. Valoare:14.075,35 lei Amenajare platforme elastice (montat plăci elastice) + montat bordură elastică în spații joacă pe străzile: Sebeș, Bastionului, Dealul Furcilor, 1 Decembrie nr. 34, Buziaș, Codrului, Sinaia, 1 Decembrie nr. 23, Turda nr. 7 și nr. 12, Bucium, Cibin, G. Topârceanu Cantitate executată – 263,25 mp, respectiv 504 ml Valoare: 136.306,12 lei Vopsitorii – lise protecție str. G. Bacovia, gard 1 Decembrie (biserică), gard str. M. Viteazul, P-ța A. Șaguna, balustradă și bănci str. Păcii, gărduleț str. H. Oberth, gărduleț 27 și bancă str. Iazului, scuar sens giratoriu str. Carpați, scuar Pod Baznei, scuar str. Nucului, scuar str. 1 Decembrie – Govora, gard protecție parc str. C. Brâncoveanu Cantitate executată - 6.291 mp Valoare: 59.605,40 lei Confecții metalice diverse balustrade str. I. Maniu, Greweln (izvor), C.Brâncoveanu (parc), gard protecție V. Madgearu, gard protecție str. Blajului, gard protecție str. I.C. Brătianu intersecție cu str. V. Madgearu, balustradă str. Bârsei, grătar scurgere și balustradă V. Madgearu, protecție rigolă A. Cotruș, balustradă zincată și gard protecție str. C. Brâncoveanu Cantitate executată – 23.647,50 kg Valoare: 439.485,69 lei a. Reparații trotuare (pavaj) total 541.183,06 lei S-au executat reparații trotuare pe străzile: Brateiului, Stadionului, A. Vlaicu - 4.027 mp b. Achiziționat Bănci 74.201,60 lei S-au achiziționat 102 buc PARTEA IV 69.02. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 8.071.998,35 lei A.Cap. 70.02.06 Locuinţe servicii și dezvoltare publică 1.597.888,0 ILUMINAT PUBLIC – Total, 1.515.081,74 Consum energie electrică iluminat public, semafoare, ceasuri 1.914.473 Kw Valoare: 1.059.217,83 lei Întreţinere, menţinere iluminat public. S-au înlocuit: becuri–161 buc, bobine–25 buc, ignitere – 70 buc Valoare:104.735,78 lei Iluminat ornamental festiv pentru sărbătorile de iarnă Valoare: 351.128,13 lei S-au montat ornamente festive pe străzile: Sibiului, Vidraru, Blajului, H Oberth, Moşnei, Avram Iancu, Unirii, Pompierilor, M. Eminescu, P-ţa C. Coposu, P-ţa Regele Ferdinand, Carpaţi, C. Brâncoveanu, Ac. I. Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului, Greweln, Stadionului, Mihai Viteazu, N. Titulescu, Şt. O. Iosif, Cloşca, Horea, Aurel Vlaicu şi Şt. L. Roth, 151 de traversări ale carosabilului tip iluminat festiv, 47 ghirlande şi 108 şiruri tip iluminat festiv între stâlpii de iluminat public, 425 figurine diferite tip fulg, steluţe, clopoţei şi îngeraş, 118 perdele luminoase pe clădiri din P-ţa C.Coposu, 9 panouri festive cu motive specifice, cu însemnele anului nou şi urări convenţionale în limba română şi 7 figurine tridimensionale (om de zăpadă, Moş Crăciun şi reni). De asemenea s-au împodobit 5 brazi din care unul în P-ţa C. Coposu şi patru brazi în cartierele Vitro, Gura Câmpului, Moşnei şi satul aparţinător Ighisu Nou). B. CAPITOLUL 70.02.20 – ALTE SERVICII 82.806,34 lei Întreţinere fântâni arteziene S-a reparat fântâna publică str. Armurierilor, s-au executat lucrări de întreţinere lunară fântâni arteziene P-ţa R. Ferdinand, Blajului și s-a achitat consumul de apă. C. Cap. 74.02.05 Protecţia mediului SALUBRITATE total 6.474.110,27 lei 28 Deşeuri menajere populaţie: 17.121 mc Deşeuri vegetale: 8.900 mc Deşeuri voluminoase: 490 mc Salubrizat străzi şi trotuare - măturat străzi şi trotuare manual: 41.063.278 mp - măturat străzi mecanizat: 24.833.741 mp - întreţinere străzi şi trotuare: 8.487.063 mp - curăţat rigole: 779.022 mp - încărcat şi transportat gunoi stradal: 8.886,34 mc Deszăpeziri: -clorură de magneziu: 28,6 t - sare: 223,8 t - nisip: 451,2 mc.

miercuri, 18 mai 2016

EX-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ PROPUNE PROIECTE FEZABILE, CU FINANȚARE EUROPEANĂ

FOSTUL VICEPRIMAR GEORGE STELIAN PETRESCU ARE O SERIE DE PROIECTE DUPĂ CE A DOVEDIT CA ARE ȘI REALIZĂRI. IATĂ NUMAI ÎN ANUL 2013 CE A REUȘIT ACESTA ÎN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ ALĂTURI DE PRIMARUL TEODOR NEAMȚU. 1 - Echipare tehnico-edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – s-au executat reţea de iluminat public 1850m, reţea canalizare pluvială 1483m, racorduri de canalizare pluvială 186m, 57 cămine de canalizare pluvială, reţea canalizare menajeră 1091 m, racorduri de canalizare menajeră 168m, 54 cămine de canalizare menajeră, reţea de alimentare cu apă potabilă 1330 m, branşamente 18 bucăţi, hidranţi subterani 15 bucăţi și cămine de vane 8 bucăţi. La reţeaua de drumuri şi parcări sau executat lucrări de terasamente şi sau aşternut 2400mc de balast.S-au Pagina 59 din 271 turnat fundaţiile şi elevaţiile postamentului necesar amplasării avionului. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 2.187.897,71 lei; 2 - Echipare tehnico-edilitară sala de sport Şcoala Generală, nr.5 – s-au realizat canalizare pluvială 248 m, canalizare menajeră240 m , reţea de apă 70 m, modificare traseu conductă de gaz 180 m şi lucrări la sistemul rutier, respectiv 35 locuri de parcare în suprafață de 1190 mp, trotuare cu pavele 463 mp și zone verzi 1161 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 353.580,44 lei; 3 - Amenajare spaţiu de joacă str. Constantin Brâncoveanu – s-au executat 800 mp pavaj pe aleea principală şi aleile de legătură cu parcarea de pe str. C. Brâncoveanu, scările dintre aleea principală şi aleea de lângă zidul cetăţii, s-au montat aparatele de joacă ,cele de fitnes , băncile, coşurile de gunoi, s-au însămânţat zonele afectate de lucrări, s-a plantat 190ml gard viu şi 22 de arbuşti decorativi. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 289.376,91 lei; 4 - Amenajare parc Izvorul Dorului – s-au executat lucrări de amenajare peisagistică şi împrejmuire cu gard în lungime de 1525 ml. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 88.644,88 lei; 5 – Studii și proiecte (anexa 1) – total: 2.730,00 lei, din care: a) S-a întocmit Actualizarea evaluării de riscuri și a evidenței zonelor de risc ridicat și specific în valoare de 2.730,00 lei. 6 - Dotări independente (anexa 3) – total: 7.802,08 lei, din care; a) S-a achiziţionat motopompă ape murdare în valoare de 7.802,08 lei. Partea V 79.02 Acţiuni economice 26.119.592,45 lei - buget local 12.461.010,51 lei - finanţare BERD 13.658.581,94 lei Cap.84.02.03.03 Străzi 26.119.592,45 lei - buget local 12.461.010,51 lei - finanţare BERD 13.658.581,94 lei 1 - Reabilitare str. Legheşului - acces imobile – s-au executat lucrări la trotuare stânga – dreapta 420 mp, s-a montat grupul de pompe, s-a executat șanțul pereat de pe partea dreaptă și stângă a drumului 450 ml, s-a aşternut stratul de asfalt 1300 mp. Valoarea achitată în 2013 este de 354.443,85 lei. Pagina 60 din 271 2 - Amenajare sistem rutier drum acces cartier A.S. Werner din municipiul Mediaş - s-a turnat parţial fundaţia la zidul de sprijin si s-a început lucrarea la primul podeţ. Contractul de lucrări a expirat şi se va demarat o nouă licitaţie. Valoarea achitată în 2013 este de 67.065,01 lei; 3 - Consolidare versant între str. Pasaj Bran şi str. Greweln şi reabilitare străzi municipiul Mediaş - str. Pasaj Bran – s-a executat zidul de sprijin , s-au executat lucrări la infrastructura şi suprastructura drumului , rețea canalizare menajeră 64 m, rețea de alimentare apă 150 m și sistem rutier în lungime de 68m. Valoarea achitată în 2013 este de 679.799,02 lei; 4 - Modernizare str. Lunca Târnavei – s-au executat sistem rutier din beton asfaltic 1183 mp și trotuar din pavele 190 mp. Lucrarea a fost finalizată . Valoarea achitată în 2013 este de 247.475,29 lei; 5 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Liviu Rebreanu – s-a executat sistem rutier din asfalt 1260 mp; trotuar din pavaj 803 mp , reţea de canalizare pluvială 239 ml. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 505.973,04 lei; 6 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Titel Petrescu – s-a executat sistem rutier din asfalt 2043 mp, trotuar din pavaj S= 659 mp și reţea de canalizare pluvială 355 ml. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 505.622,11 lei; 7 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Mihail Sadoveanu - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 230 ml, trotuar stânga – dreapta 679 mp și sistemul rutier din asfalt 1250 mp . Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 305.300,90 lei; 8 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Barajului - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 345 ml, s-a executat amenajarea trotuarului pe partea dreaptă și parțial stânga 269 mp și la infrastructura drumului. Valoarea achitată în 2013 este de 259.468,04 lei; 9 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Porumbelelor - s-au executat lucrări la infrastructura drumului – s-a așternut stratul de balast pe întreaga suprafață a drumului. Valoarea achitată în 2013 este de 50.473,08 lei; 10 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Teba - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 283 ml, trotuarul pe partea dreaptă 500 mp și sistemul rutier din asfalt 1740 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 447.208,35 lei; 11 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Ighişului – ramificaţii - s-au executat lucrări de terasamente și suprastructură a drumului pe ramificațiile 1 și 2, amenajarea trotuarelor 150 mp, sa turnat stratul de asfalt pe ramificațiile 1 și 2 în suprafață de 765 mp. Valoarea achitată în 2013 este de 199.857,47 lei; 12 - Amenajare sensuri giratorii în municipiul Mediaş – s-au executat 2 sensuri giratorii, unul în intersecția str. Acad. I. Moraru – str. C. Brâncoveanu – str. N. Titulescu – str. J. Honterus și al Pagina 61 din 271 doilea în intersecția str. Titus Andronic – str. Gării”. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 1.161.177,20 lei; 13 - Proiect de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă- canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD – s-au finalizat 24 de străzi şi s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Lucrările executate sunt : - Strada Şlefuitorilor: sistem rutier 400ml cu lăţime între 2,75m şi 6m; rețea de alimentare cu apă 440m; rețea de canalizare pluvială 310m; rețea de canalizare pluvială 134m; - Aron Cotruş şi Baia de Nisip: sistem rutier 320ml cu lăţime între 3m şi 7,6m; - Hula Nouă: sistem rutier 345ml cu lăţime 5m; rețea de canalizare pluvială rigolă carosabilă 363m; rețea de canalizare menajeră 366m; - Râşnov: sistem rutier 310ml cu lăţime între 3m şi 4m; rețea de alimentare cu apă 200m; rețea de canalizare menajeră 300 m; rețea de canalizare pluvială rigola de acostament 231 m; - Posada: sistem rutier 503 ml cu lăţime între 3m şi 6m; rețea de alimentare cu apă 725m; rețea de canalizare menajeră 667m; rețea de canalizare pluvială 495m; - Grigore Alexandrescu: sistem rutier 290ml cu lăţime 5,5m; rețea de alimentare cu apă 280m; rețea de canalizare menajeră 277m; rețea de canalizare pluvială 258m; - Gravorilor : sistem rutier 980 ml cu lăţime 7m; - Bâlea: sistem rutier 55 ml cu lăţime între 2,5m şi 3m; - Vulcan: sistem rutier 170 ml cu lăţime între 3m şi 5,5m; - Mestecăniş: sistem rutier 74ml cu lăţime 4m; rețea de alimentare cu apă 78m; rețea de canalizare menajeră 68m; rețea de canalizare pluvială 40m; - Iuliu Maniu: sistem rutier 1093ml cu lăţime 5m; rețea de alimentare cu apă 370m; rețea de canalizare menajeră 402m; rețea de canalizare pluvială rigola carosabilă 800m; - Neajlov: sistem rutier 170 ml cu lăţime între 3m şi 6,5m; - Negoiu: sistem rutier 60ml cu lăţime între 2,5m şi 4,5m; rețea de alimentare cu apă 60m; rețea de canalizare menajeră 59m; - Făgăraş: sistem rutier 40ml cu lăţime între 2,5m şi 4 m; rețea de alimentare cu apă 40m; rețea de canalizare menajeră 37m; - Jiului: sistem rutier 51ml cu lăţime 3m; rețea de canalizare menajeră 57m; Pagina 62 din 271 - Timotei Cipariu : sistem rutier 172 ml cu lăţime între 2,5m şi 5,5 m; rețea de alimentare cu apă 175m; rețea de canalizare pluvială 58m; rețea de canalizare menajeră 145m; - Parâng: sistem rutier 53ml cu lăţime 5m; rețea de alimentare cu apă 55m; - Tâmpa: sistem rutier 61 ml cu lăţime 4m; rețea de alimentare cu apă 70m; rețea de canalizare unitară 58m; - Prislop: sistem rutier 114 ml cu lăţime 5,5m; rețea de alimentare cu apă 120m; rețea de canalizare unitară 124m; - Nuferilor: sistem rutier 185ml cu lăţime între 3,5m şi 4,5 m; rețea de alimentare cu apă 184m; rețea de canalizare pluvială 174m; - Rora Mare: sistem rutier 760ml cu lăţime 6m; rețea de alimentare cu apă 771m; guri de scurgere 22 buc; - Papiu Ilarian: sistem rutier 270 ml cu lăţime între 3m şi 4,5 m; rețea de alimentare cu apă 282m; rețea de canalizare pluvială 100m; - Prunului : sistem rutier 65 ml cu lăţime 3m; rețea de alimentare cu apă 53m; rețea de canalizare menajeră 71m; - Mică: sistem rutier 53ml cu lăţime între 1,6m şi 4 m; rețea de alimentare cu apă 55m. Au mai fost executate lucrări la reţelele de apă şi canalizare pe străzile Ceahlău, Primăverii, Verii, Vâlcele, Mitropolit Sterca Suluţiu, Andrei Mureşan şi Vinului. Pe străzile Păcii, Mitropolit Sterca Suluţiu şi Ceahlău parţial au fost executate şi lucrări la sistemul rutier. S-au achitat lucrări în valoare de 20.121.557,55 lei din care din bugetul local 5.652.796,34 lei şi din fonduri BERD în valoare de 13.658.581,84 lei. 14 – Reabilitare străzile Socului, Măgheranului şi Lalelelor – echipare edilitară – s-a lucrat la amenajarea trotuarelor 300 mp, la racorduri guri de scurgere la rețeaua de canalizare pluvială 40 ml, la rețeaua de alimentare cu apă s-au montat 4 hidranți de incendiu și s-au executat lucrări la suprastructura drumului pe str. Măgheranului și pe strada Socului 1609 mp. Lucrarea au fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 191.698,43 lei; 15 – Reabilitare sistem rutier str. Tisei şi pod peste Valea Moşnei - s-a executat podul peste Valea Moșnei și sistemul rutier carosabil din asfalt 910 mp și trotuar din pavaj 247 mp. Lucrare a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 953.944,41 lei; 16 – Reabilitare străzi Municipiul Mediaş – str. Emil Racoviţă – s-au executat lucrări de canalizare menajeră 408 m, alimentare cu apă 261 m, sistem rutier 995 mp și trotuar cu pavele 205 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 679.322,56 lei; Pagina 63 din 271 17 - Reabilitare şi extindere reţele edilitare prelungire str. Măgheranului – s-au executat lucrări de canalizare pluvială , canalizare menajată şi alimentare cu apă, s-au executat lucrări la infrastructura rutieră. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 60.048,68 lei; 18 - Pod peste Pârâul Moşnei, str. Izvorului – s-au achitat avize la S.C. ELECTRICA S.A. , Apele Române, aviz E-ON Romtelecom, CFR Bucureşti, aviz mediu. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 2.734,81 lei; 19 - Reabilitare pod peste Râul Târnava Mare – s-a achitat anunţ în ziar pentru aviz de mediu. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 50,00 lei; 20 - Reabilitare străzile Luncii şi Laurenţiu Toppeltinius, municipiul Mediaş – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E-ON Gaz S.A şi mediu.Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 1.107,07 lei; 21 - Reabilitare strada Ilarie Chendi, municipiul Mediaş – s-a realizat trotuar din pavele pe 240 mp.Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 40.807,02 lei; 22 – Modernizare străzi Municipiul Mediaş – str. Aleea Tuşnad – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E- ON Gaz S.A. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 226,89 lei; 23 – Studii şi proiecte (anexa 1) – total: 44.184,39 lei, din care: a) La Studii şi proiecte BERD s-au achitat avize pentru mediu, Electrica S.A., E-ON S.A., S.C. Gospodăria Comunală S.A., Romtelecom şi contravaloarea studiului de evaluare socială în valoare totală de 34.264,39 lei b) S-a întocmit PT Reabilitare str. G. Coșbuc în valoare de 9.920.,00 lei 24 - Dotări independente (anexa 3) – total: 50.226,55 lei, din care. a) La Semafoare treceri de pietoni s-au achitat tarifele de racordare a semafoarelor de pe str. Avram Iancu şi Şos. Sibiului și s-a montat un semafor pietonal pe str. Carpați în valoare totală de 49.799,97 lei. b) La Sistemul de semaforizare intersecţie str. Virgil Madgearu cu str. Mihai Eminescu s-au achitat avize pentru S.A. Electrica S.A, mediu, Romtelecom, E-ON. S.A. în valoare de 426,58 lei. S-a executat covor asfaltic pe străzile: A. Iancu (parţial), N. Filipescu, Pârâului, Carpenului Şesului, Şcolii (parţial), Lotru (parţial), Vidraru, Blajului, Alba Iulia (parţial), Baznei (parțial), Pagina 71 din 271 Stadionului, Buziaș (parțial), Dorobanților (parțial), Câmpeni (parţial), Sadu (parţial), Libertății (parţial), parcare str.1 Decembrie, Carpați (parțial), Al . Vlahuță, Sens giratoriu intersecție str.Carpați cu str. Acad. I. Moraru. Suprafaţă executată: 51.831,82 mp. Valoare: 2.662.424,38 lei S-au execuat plombe asfaltice pe străzile: Sibiului, Unirii, Drum Ighiş, Turda, T. Andronic, Baznei, Nucului, Govora, Şt. L. Roth, A. I. Moraru, trotuar str. Sadu, trotuar str. Carpenului, trotuar str. N. Filipescu, P. Rareș, Gheții, I. G. Duca, Eforie, Carpați, Cloșca, Horea, Pompierilor M. Eminescu. Suprafaţă executată 8.155,30 mp. Valoare: 1.087.302,48 lei S-a executat macadam pe străzile: Câmpului, Pe Cetate, sat aparţinător Ighiş (str. Şcolii, Bisericii, Morii), Tuşnad, Sadu. Suprafaţă executată: 6.077,39 mp. Valoare: 163.119,46 lei S-au ridicat la cotă cămine și guri de scurgere pe străzile: N. Filipescu, A. Iancu, Vidraru, Sadu, Blajului, Baznei, Lotru, Sens Giratoriu. Ridicat la cotă: 171 buc. Valoare: 53.264,06 lei S-au executat marcaje rutiere pe străzile: Unirii, Pompierilor, Şt.L. Roth, M. Eminescu, C. Brâncoveanu, Sibiului, Cluj, Baznei (parţial), Nucului, Govora, C. Porumbescu, L. Blaga, M. Viteazul, Carpaţi, A. Iancu şi principalele staţii de transport în comun, Blajului, Stadionului, Horea, A. Vlaicu, H. Oberth, Ighișului, 1 Decembrie, Brateiului, Cloșca, Vidraru, N. Titulescu, P-ța A. Șaguna, A. I. Moraru. Suprafață executată: 9.215,99 mp Valoare: 243.164,53 lei SEMNALIZARE RUTIERĂ Întreţinere şi reparaţii instalaţii semaforizare - 16 buc Valoare: 94.444,69 lei MONTAT INDICATOARE RUTIERE - 109 buc. pe străzile: Şt. Manciulea, Calafat, Păcii, După Zid, M. Negrea, Cloşca, C. Brâncoveanu, A. Cotruş, Carpaţi, A. Iancu, Pometului, Stejarului, N. Titulescu, A. Vlaicu, Nucului, Brateiului, I. Pisso int. Blajului, Cristalului, Târnavei, Baznei, Nucului intersecție cu str. Cluj, Calafat, Vidraru, Lotru, Sadu, Sebeș, Vlădeasa, V. Madgearu, Păcii, Greweln. Pagina 72 din 271 Valoare: 13.318,84 lei 2. REPARAŢII TROTUARE (PAVAJ) pe străzile: Blajului, 1 Decembrie (parţial), Unirii (parțial), Sebeș. Suprafață executată: 5.775,08 mp Valoare: 456.185,18 lei 3. REPARAŢII SCĂRI pe străzile: Bisericii, Greweln izvor, Cimitirul Eroilor. Valoare: 41.742,13 lei 4. DOTĂRI STRADALE A. CONFECŢII, REPARAŢII ŞI VOPSITORII CONFECŢII METALICE a) Confecţii metalice pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou Străzile: balustradă str. Piscului – Govora, balustradă Şt. O. Iosif, gard protecție str. H. Veche, gard protecţie parc joacă str. Bastionului, gărduleţ str, Blajului int. Cu str. Calafat, gard protecţie spaţiu joacă str. Cibin, gărduleț str. Calafat int cu str. Blajului, gard protecţie parc joacă str. George Topârceanu, gard protecție str. Ep. I. Suciu, gard protecţie spaţiu joacă străzile Sebeș, Sinaia, Stadionului, P/ța A. Șaguna, H. Oberth, balustradă str. Blajului, gărduleț str. 1 Decembrie (Mădălina), balustradă str. Nucului nr. 11, 13, 15, str. Borsec nr. 1, balustradă str. Ulmului, balustradă acces între str. Borsec și str. Eforie. Cantitate executată: 24.368 kg. Valoare: 418.791,20 lei b) Reparaţii confecţii metalice pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou Străzile: gărduleţ P-ţa A. Şaguna și str. H. Oberth, bănci parc str. Blajului, stâlpi fontă P-ţa C. Coposu, reparat aparate de joacă şi bănci parc Bucium, Dorobanţilor, stâlpişori str. 1 Decembrie şi Cluj. Reparat aparate de joacă parc Sebeşului, Rubinului, Dealul Furcilor, Izvorului, P. Cerna, montat aparate de joacă str. Rubinului, şi Dorobanţilor, Turda nr. 12, Buziaş, rearații podețe str. Mureș- Iazului, M. Roman- P. N. Grigorescu, Piloților – G. Topârceanu, pod str. Brașoveana, gard str. Calafat și Blajului, gărduleț Sibiului (Ambient), lise protecție str. N. Titulescu, Sibiului intersecție cu Gării, gărduleț str. Cloșca. Cantitate executată: 31.102,54 kg. Valoare: 202.063,11 lei c) Vopsitorii confecţii metalice şi mobilier urban pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou. Pagina 73 din 271 Străzile: H. Oberth, Parc str. Buziaş, P-ţa A. Şaguna, parc str. M Viteazul, parc str. 1 Decembrie nr. 23, Unirii, parc Sebeş, Dorobanţilor, Rubinului, Sadu, Bucium, Bucegi, A. Pann, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Blajului, M. Eminescu, C. Coposu, pasarelă Gura Câmpului, Pasarelă CFR, vopsitorii podețe str. Mureș- Iazului, M. Roman- P. N. Grigorescu, Piloților – G. Topârceanu, pod str. Brașoveana, gard str. Ep. I. Suciu, P/ța R. Ferdinand I, Parc str. Șt.O.Iosif, spațiu joacă str. Sinaia, Turda nr. 7, Stadionului, parc str. Sebeș, balustradă str. P. Moldovan. Cantitate executată: 13.889,60 mp Valoare: 128.318,32 lei Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică 8.232.823,89 lei A.Cap. 70.02.06 Locuinţe servicii ţi dezvoltare publică 1.759.866,23 lei ILUMINAT PUBLIC Consum energie electrică iluminat public, semafoare, ceasuri – 1.940.050 kw 1.251.249,27 lei Întreţinere, menţinere iluminat stradal 301.893,47 lei - înlocuire: becuri - 611 buc., bobine - 89 buc., ignitere – 238 buc. Iluminat ornamental festiv pentru sărbătorile de iarnă 160.134,02 lei S-au montat ornamente festive pe străzile: Sibiului, Vidraru, Blajului, H. Oberth, Moșnei, A. Iancu, Unirii, Pompierilor, M. Eminescu, P-ța C. Coposu, P-ța Regele Ferdinand I, Carpați, C. Brâncoveanu, Acad. I Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului, Greweln, Stadionului, M. Viteazul, N. Titulescu, Șt. O. Iosif, Cloșca, Horea, A. Vlaicu, St. L. Roth, După Zid și în satul aparținător Ighișul Nou, astfel montându-se 309 traversări, 71 ghirlande și 216 șiruri între stâlpii de iluminat public, 580 figurine diferite, tip fulg, steluțe, clopoței și îngeraș pe stâlpi, 168 perdele luminoase pe clădiri din P-ța C. Coposu, 9 panouri festive cu motive specifice cu însemnele anului nou și urări convenționale la intrarea în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou și 7 buc figurine tridimensionale (om de zăpadă, Moș Crăciun și reni) De asemenea s-au împodobit 5 brazi, din care unul în P-ța C. Coposu și 4 brazi în cartierele Vitrometan, Gura Câmpului, Moșnei și sat aparținător Ighișul Nou. TOTAL ILUMINAT PUBLIC 1.713.276,76 lei Pagina 74 din 271 B. CAPITOLUL 70.02.20 – ALTE SERVICII Întreţinere fântâni arteziene Reparat Fântână publică str. Armurierilor, întreţinere lunară fântâni arteziene P-ţa R. Ferdinand, Blajului, consum apă. Valoare: 46.589,47 lei C. Cap. 74.02.05 Protecţia mediului SALUBRITATE total 6.472.957,66 lei Colectat deşeuri populaţie 27.108 mc Colectat deşeuri voluminoase 667 mc Colectat deşeuri vegetale 6.701 mc Salubrizat străzi şi trotuare - măturat străzi şi trotuare manual 18,70 mil. mp. - măturat străzi mecanic 18,99 mil. mp. - întreţinere străzi şi trotuare 17,07 mil. mp. - ras rigole 1.008,42 mii mp. - încărcat şi transport gunoi stradal 7.854,53 mc. Deszăpeziri pe străzile principale ale municipiului – S-a intervenit cu utilaje și s-a împrăștiat material antiderapant: - clorură de magneziu 9,34 to - clorură de sodiu 306,5 to - nisip 719 mc

joi, 12 mai 2016

FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUI A FOST NIMIT DIRECTOR GENERAL LA SC "GOSPODRIA COMUNALĂ"

GEORGE STELIAN PETRESCU FOSTUL VICEPRIMAR AL MEDIAȘULUI DOREȘTE SĂ DEMONSTREZE LOCALNICILOR CĂ EL ȘTIE, POATE ȘI VREA SĂ TERMINE ÎN TIMP RECORD ASFALTAREA ORAȘULUI, MOTIV PENTRU CARE A SOLICITAT ȘI A OBȚINUT, NUMIREA, ÎNCEPÂND DE JOI, ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR-GENERAL AL SC GOSPODĂRIA COMUNALĂ SA. E O RECUNOAȘTERE A MUNCII DEPUSE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII CARE - DOAR ÎN ANUL 2012 - S-A MATERIALIZAT PRIN: 1.- Reabilitare turnuri şi ziduri de fortificaţie medievală – S-a finalizat execuția proiectului. Valoarea achitată în anul 2012 este de 10.777,92 lei 2.- Extindere rețea de iluminat public în municipiul Mediaș - S-au finalizat și recepționat lucrările pe str. Vămii, I. Maniu, Gării și Panorama unde s-au executat lucrări de montare stâlpi, corpuri de iluminat și cabluri electrice pe str. A. Vlaicu. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în anul 2012 este de 47.142,73 lei. 3.- Construcție șarpantă cu învelitoare de țiglă pentru imobilul din str. Comandor D. Moraru nr.14, pav.R. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 96.500,82 lei 4.- Studii şi proiecte (anexa 1) , total – 365.109,89 lei S-au întocmit următoarele proiecte: – Expertize extrajudiciare în valoare de 2.900,00 lei – Sistem informaţional specific domeniului imobiliar şi băncii de date urbane – S-a continuat proiectul. În 2012 s-a achitat suma de 200.000,00 lei – PUZ locuințe pentru tineret zona Brateiului în valoare de 73.363,89 lei – SF Locuințe pentru tineret zona Brateiului în valoare de 79.670,00 lei – Documentație de avizare sisteme de înregistrare consum apă la obiectivul de investiții „Bloc locuințe de serviciu str. Gravorilor” în valoare de 9.176,00 66 Cap. 74.02.06 Protecţia mediului 1.537.594,96 lei 1.- Echipare tehnico – edilitară blocuri ANL str. Predeal – S-au executat parcări și alei carosabile 3485 mp, alei pietonale și trotuare cu pavele 2197,6 mp, zone verzi 2700 mp, racord canalizare menajeră, instalația electrică la stația de pompare și iluminatul exterior. Lucrarea este finalizată. În 2012 s-au executat lucrări în valoare de 988.702,92 lei. 2.- Echipare edilitară sala de sport Școala generală nr. 5 – S-a executat canalizare pluvială 240 m, racord la canalizarea menajeră 248 mp, branșamente de apă 90 m, s-a modificat conducta de distribuție gaze naturale și branșamentul electric. Lucrare este în derulare. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 248.841,81 lei. 3.- Echipare tehnico – edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – S-a promovat achiziția publică pentru execuția lucrărilor. S-au achitat avize și taxe în valoare de 1.084,60 lei 4.- Amenajare spațiu de joacă str. C. Brâncoveanu – Au fost dezafectate aparatele de joacă vechi.S-au achiziționat noile aparate de joacă. S-au reabilitat aleile pietonale secundare cu pavaj din dale de beton pe o suprafață de 835 mp. Lucrare în curs de execuție. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 198.111,92 mp 5.- Amenajare parc recreere activă Izvorul Dorului – S-au achitat taxe și avize în valoare de 2.728,93 lei. 6.- Studii şi proiecte (anexa 1) total: 98.124,78 lei S-au întocmit proiecte, după cum urmează: • S-a continuat actualizare PUG în valoare de 9.969,60 lei • SF „Echipare tehnico – edilitară cartier rezidențial str. Bucegi f.n. etapa I în valoare de 37.315,18 lei • SF Echipare tehnico – edilitară zona rezidențială str. Gh. Lazăr în valoare de 50.840,00 lei Partea V 79.02 Acţiuni economice 5.023.010,95 lei Din care: buget local 4.299.947,81 lei Fonduri BERD 723.063,14 lei Cap.84.02.03.03 Străzi total: 5.023.010,95 lei Din care: buget local 4.299.947,81 lei Fonduri BERD 723.063,14 lei 1.- Amenajare străzi cartier Moşnei ( Măgurei, Gorunului, Măceşilor, Perilor, Vişinilor, Cireşilor, Angărul de Sus) – S-a executat trotuar din pişcoturi 650 mp, zona verde cu pavaj înierbat 240 mp și s-au montat două rigole carosabile. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în anul 2012 este de 76.609,13 lei 67 2.- Amenajare străzi și rețele edilitare zona de locuințe tineret str. Bucegi – Studiu de soluție – S-a așternut balast la rețeaua de drumuri în lungime totală de 621 ml cu o lățime cuprinsă între 4 și 6 m. S-au finisat și însămânțat taluzele pe o suprafață de 5200 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 99.928,79 lei. 3.- Modernizare stradă și sistem de canalizare pluvială și extindere rețea de apă potabilă str. Bârsei – S-au executat canalizare pluvială 91 m cu 5 cămine de vizitare și 15 guri de scurgere, sistem rutier 440 mp, covor asfaltic 2040 mp și trotuare cu pișcoturi 124 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 232.303,24 lei 4.- Amenajare str. Moșnei - S-a executat sistem rutier (asfalt) 4500 mp, trotuare cu pișcoturi 850 mp, zone verzi cu pavaj înierbat 1000 mp și pista pentru biciclete (asfalt) 2000 mp. Lucrare finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 927.519,58 lei. 5.- Reabilitare stradă și rețele utilități str. Socului, Măghiranului și Lalelelor – S-a executat zid de sprijin 39 m pe str. Socului, suprastructură (asfalt) 1600 mp, trotuare din pavaj 1300 mp, rețea canalizare menajeră 260 ml și rețea canalizare pluvială 650 ml. Lucrare în curs de execuție. Valoarea executată în 2012 este 676.464,21 lei 6.- Reabilitare Angărul de Sus – ramificații - S-au executat la ramificația I - 250 ml de rețea canalizare pluvială, trotuar cu pavaj 300 mp și sistem rutier 1234 mp. La ramificația II – trotuar din pavaj 120 mp, sistem rutier 713 mp și canalizare pluvială 202 ml. La ramificația III – trotuar din pavaj 209 mp și sistem rutier 745 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 990.540,92 lei 7.- Modernizare str. Lunca Târnavei – S-au finalizat lucrările pe etapa I în lungime de 385 ml. S-au achitat taxe, avize și autorizații CFR, precum și plata lucrărilor pentru protecția instalațiilor de comunicații feroviare relocare cabluri instalații telecomunicații CFR. Pentru etapa II s-a demarat procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție a lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este 143.597,26 lei 8.- Amenajare alee str. Greweln – S-au executat branșamentele de apă, canalizare și racordul acestora la rețeaua municipiului. Contractul a fost reziliat, fiind reținute penalități de nerespectare a condițiilor contractuale în valoare de 44.752,94 lei. S-a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de execuție lucrări. Valoare lucrărilor executate în 2012 este de 33.312,95 lei 9.- Reabilitare str. Legheșului – acces imobile – S-au executat lucrări de terasamente, lucrări la sistemul rutier, rețeaua de apă 315 ml și rețeaua de canalizare menajeră 317 ml. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 320.691,71 lei 10.- Reabilitare străși municipiul Mediaș - str. Rovine – S-au executat trotuare și sistem rutier cu dale vibropresate în suprafață de 258 mp. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 34.426,73 lei 68 11.- Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Tisei inclusiv pod peste Valea Moșnei –S-a demarat procedura de achiziție pentru încheierea contractului de execuție lucrări. S-au achitat taxe și avize în valoare de 427,64 lei 12.- Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. E. Racoviță – S-au executat lucrări de terasamente pe o suprafață de 200 mp. Lucrarea este în derulare. Valoarea lucrărilor executate în 2012 este de 3.318,06 lei. 13.- Amenajare sistem rutier drum acces A.S. Werner – S-au executat lucrări de terasamente la sistemul rutier. S-au achitat avize și taxe. Valoarea decontată în 2012 este de 8.093,73 lei. 14.- Consolidare versant între str. Pasaj Bran și str. Greweln și reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Bran – S-a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de execuție lucrări. S-au achitat avize în valoare de 171,00 lei. 15.- Amenajare sensuri giratorii în municipiul Mediaș –Se vor executa 2 sensuri giratorii la intersecția str. Gării cu Titus Ansadronic și intersecția str. Acad. I. Moraru, N. Titulescu, J. Honterus și C. Brâncoveanu. Nu s-au început lucrările deoarece ATM nu a finalizat lucrările de apă – canal în zona sensurilor giratorii. S-au achitat avize în valoare de 1155,59 lei 16.- Reabilitare și extindere rețele edilitare prelungire str. Măghiranului – S-au executat lucrări la rețeaua de apă 70 ml, rețeaua de canalizare menajeră 80 ml, rețeaua de canalizare pluvială 140 ml, sistem rutier, trotuare cu pișcoturi 300 mp și zid de sprijin 125 ml. În 2012 s-au executat lucrări în valoare de 263.561,96 lei 17.- Proiect de reabilitare a străzilor și infrastructurii de apă canal în mun. Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou din fonduri rambursabile BERD - Pentru proiectul din Mediaș în 2012 s-a achitat suma de 896.598,29 lei, din care 723.063,14 lei de la BERD și 173.535,15 lei buget local, reprezentând proiectul tehnic și avizele necesare începerii lucrărilor. 18.- Studii şi proiecte (anexa 1) – total: 165.422,76 lei S-au întocmit proiecte, după cum urmează: – SF și PT Reabilitare poduri peste râul Târnava Mare în valoare de 81.050,16 lei – Studii și proiecte aferente împrumutului BERD în valoare de 15.159,79 lei – Reabilitare str. Ilarie Chendi în valoare de 10.391,20 lei – Reabilitare str. Protopop Valeriu Stoian, str. Luncii și L. Topetinius în valoare de 17.527,40 lei – Expertiză tehnică și DALI pod peste valea Moșnei, str Izvorului în valoare de 41.294,21 lei 19.- Dotări independente (anexa 3)- total: 148.867,40 lei: S-au achiziţionat următoarele: - Semafoare treceri de pietoni – 2 buc, str. A. Iancu, trecere de pietoni de la Școala Gimnazială „G. Popa” și Șoseaua Sibiului, trecerea de pietoni la intersecția cu str. I. Pisso, în valoare de 86.014,68 lei - Ceas electronic stradal în valoare de 62.852,72 lei 69 COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII, LICITAŢII În cadrul compartimentului au fost desfăşurate un număr de 33 proceduri de achiziţii, după, cum urmează: • 1 Licitație deschisă o 1 servicii – Contract de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou • 13 cereri de oferte o 12 lucrări – Amenajare str. Moșnei, municipiul Mediaș – lucrări suplimentare; Reabilitare și extindere rețele edilitare prelungire str. Măghiranului; Echipare edilitară sala de sport Școala generală nr. 5; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – E. Racoviță – extindere; Amenajare sensuri giratorii; Amenajare parc „Izvorul Dorului”; Construire șarpantă cu învelitoare de țiglă imobil str. Comandor D. Moraru; Amenajare spațiu de joacă str. C. Brâncoveanu; Reabilitare str. Legheșului – acces imobile; Confecții metalice, reparații confecții metalice și vopsitorii municipiul Mediaș; Reparații trotuare cu pișcoturi pe unele străzi din municipiul Mediaș; Amenajare drum acces cartier AS Werner, municipiul Mediaș; o 1 produse – Sisteme de arhivare pentru arhiva UAT Mediaș • 19 achiziţii directe o 4 produse - Ceas stradal; Amenajare treceri pietoni semaforizate Mediaș; Mobilier stradal – bănci; Aparate de joacă și piese de schimb pentru reparat aparate de joacă; o 11 servicii  proiectare: Reabilitare pod peste Râul Târnava Mare; Modernizare str. Lunca Târnavei – relocare cablu; Reabilitare str. Ilarie Chendi; Pod peste Pârâul Valea Moșnei; Reabilitarea străzilor Luncii și L. Toppeltinius, Mediaș; Reabilitare str. Protopop Valeriu Stoian; Amenajări exterioare complex servicii sociale str. Acad. I. Moraru  asistenţa tehnică pentru urmărirea execuţiei: Echipare edilitară blocuri ANL; Modernizare str. Bârsei, municipiul Mediaș  Reparare, întreținere și vopsitorii confecții metalice  Reparații ți întreținere fântâni publice și arteziene în municipiul Mediaș o 4 lucrări – Lucrări de reparații scări pe unele străzi din municipiul Mediaș; Modernizare str. Lunca Târnavei – relocare cablu CFR – cablu telecomunicații; Racord electric sala de sport Școala Gimnazială nr.5; Reabilitare sistem rutier str. Rovine 70 UNITATEA MUNICIPALA PTR MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE Activitatea Unităţii de monitorizare s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în HCL 51/2007 de înfiinţare a acestui compartiment şi a constat din: - monitorizarea realizării programelor de investiţii pentru anul 2012 de către operatorii de servicii publice de apă şi canalizare, transport public local şi salubritate; - verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru investiţii; - întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaş şi a programelor de investiţii ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A.. De asemenea s-au centralizat şi transmis datele solicitate de Instituţia Prefectului Sibiu legate de proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaş, aflate în derulare

luni, 9 mai 2016

"ADEVĂRUL VERDE ÎN FAȚĂ" VA DEVENI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

AU TRECUT DEJA 10 ZILE DE LA PRELUAREA BLOGULUI "ADEVĂRUL VERDE ÎN FAȚĂ", TIMP ÎN CARE M-AM SIMȚIT CA UN EPIGON, ÎNAINTE DE A AȘTERNE CÂTEVA GÂNDURI DE BUN-VENIT PENTRU CITITORII ȘI FANII ACESTUIA. MĂ NUMESC EFTIMIE BOGDAN ADRIAN ȘI CHIAR DACĂ ÎN PREZENT LOCUIESC ÎN BUCUREȘTI, SUNT NĂSCUT, AM COPILĂRIT ȘI AM STUDIAT LA MEDIAȘ. SUNT UN OM DEMN, CORECT ȘI DE BUNĂ CREDINȚĂ, ATRAS DINTOTDEAUNA DE VALORI: UMANE, SOCIALE, ARTISTICE. PENTRU MINE BLOGUL "ADEVĂRUL VERDE ÎN FAȚĂ" A REPREZENTAT UN REPER, O BORNĂ, O SURSĂ PRIMARĂ DE INFORMARE. INTUIND UN POTENȚIAL ÎNCĂ NEEXPLORAT AL ACESTUIA, AM DECIS SĂ MĂ IMPLIC CU TOATE FORȚELE MELE PENTRU A TRANSFORMA "ADEVĂRUL VERDE ÎN FAȚĂ" ÎN CEL MAI ACCESAT SITE DIN MEDIAȘ. PRIMUL PAS PE CARE L-AM FĂCUT, DUPĂ ACHIZIȚIONARE, A FOST ACELA DE A ÎNREGISTRA RESPECTIVA MARCĂ, LA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI. VA URMA, APOI, TRECEREA ACESTUIA PE DOMENIU.RO, CU SCHIMBAREA INTERFEȚEI ȘI/SAU A LOGO-ULUI. VIITORUL SITE VA INCLUDE MAI MULTE SECȚIUNI, PENTRU CARE VOI ANGAJA FIE JURNALIȘTI, FIE OAMENI CU O PREGĂTIRE SUPERIOARĂ, COMPATIBILĂ CU DOMENIILE CONȚINUTE DE SITE. TOTUL VA ÎNCEPE, BINEÎNȚELES, CU ISTORIA MUNICIPIULUI, ILUSTRATĂ CU FOTOGRAFII ȘI DOCUMENTE DE ARHIVĂ. COLECTIVUL CARE VA ALCĂTUI VIITORUL SITE VA ÎNCERCA SĂ SCHIMBE INCLUSIV CONȘTIINȚE ȘI MENTALITĂȚI, EXISTENTE ÎN SOCIETATE. VOM MILITA PENTRU CORECTITUDINE, LEGALITATE, PENTRU O ADMINISTRAȚIE LOCALĂ DESCHISĂ ȘI TRANSPARENTĂ. NE DORIM, ÎN DEMERSUL NOSTRU, SĂ FIM AJUTAȚI ȘI DE CĂTRE COMUNITATE, DAR NU MATERIAL CI LOGISTIC, CU IDEI, CARE SĂ CONTRIBUIE LA AMELIORAREA ȘI CHIAR SCHIMBAREA VIEȚII FIECĂRUIA DINTRE MEMBRI ACESTEIA.

sâmbătă, 30 aprilie 2016

NU MAI SUNT STĂPÂNUL ADEVĂRULUI (VERDE ÎN FAȚĂ)!

Au trecut două luni de când tata a plecat fără să-mi spună măcar...ADIO! Știu însă că și-ar fi dorit să-mi spună mai mult decât atât, să mă pregătească pentru zilele în care el nu mai putea să mă atingă, să mă mângâie, să mă dojenească, ori să mă încurajeze. Timpul nu a mai avut răbdare cu el și l-a răpit, împreună cu o părticică din mine. Cel mai greu atunci când pierzi o persoana dragă este să-ți găsești resursele interioare pentru a merge mai departe, echilibrul pentru a nu te prăbuși, înțelepcunea pentru a învăța să trăiești fără acea persoană. Nici azi, după 60 de zile nu e foarte clar care dintre dureri a fost cea mai grea: șocul momentului, pierderea subită și ireparabilă sau durerea ascuțită, când încerci sa aduni cioburile si să refaci amintirile. Totul s-a întâmplat repede, fără niciun semn, fără nicio veste. Așa vine de obicei, moartea. Își ia tributul atunci când te aștepți mai puțin. Niciodată nu m-am considerat o ființă slabă, dar realizez că nici puternic nu sunt. Ori poate că nu mai sunt acea ființă pe care n-ar fi doborât-o nicio furtună.
Îmi aduc aminte că nu m-au putut încovoia nici măcar amenințările cu moartea primite pe acest blog, în urmă cu peste 4 ani și am mers mai departe. Atunci eram "stăpânul" adevărului. Azi, parcă nu mai sunt nici măcar propriul stăpân. Însă așa cum spunea poetul nepereche, Mihai Eminescu nu putem stăpâni adevărul, pentru că, de fapt, adevărul ne stăpânește. Așadar, pe cei aproape 16.000 de fani ai "Adevărului verde în față" îi anunț că de astăzi nu mai sunt "stăpânul" lui. Am decis să-i ofer unui bucureștean, Adrian Eftimie Bogdan, cu rădăcini adânci la Mediaș, dreptul de administrare excluivă a respectivului "brand" (printr-un contract de vânzare-cumpărare). Sunt convins că spiritul justițiar al adevărului nu va dispărea o dată cu acest "transfer" cu care am fost de acord după ce am constatat că pierderea tatălui meu a reprezentat o limită personală ireversibilă, imposibil de surmontat! Un Paști luminos și fericit tuturor celor care au iubit și iubesc...adevărul (verde în față)!!!

duminică, 17 aprilie 2016

INCREDIBIL - STRIP-TEASE LA POMPĂ, ÎN MEDIAȘ!

Conducătorii auto care își alimentează mașinile în stația Rompetrol (brand deținut cândva de magnatul petrolului, Dinu Patriciu) situată pe Șoseaua Sibiului din Mediaș, au rămas surprinși să constate că, de ceva vreme, plata carburantului se face într-un "modul" amplasat lateral, în respectiva incintă și nu în clădirea care tocmai a intrat într-un amplu proces de reamenajare și modernizare.
Scopul rebrandingului este unul de-a dreptul incredibil: se dorește amenajarea unui minihotel și a unui restaurant cu program de strip-tease. Potrivit angajaților respectivei stații de carburant, noua construcție va fi finalizată în circa un an de zile. Cei mai nemulțumiți de această situație par a fi polițiștii care își făcuseră un obicei de a bifa câteva ore din tura de noapte în stabilimentul cu pricina!!!

sâmbătă, 9 aprilie 2016

MORȚII CU MORȚII, IAR VIII CU...ORICINE ALTCINEVA, ÎN AFARĂ DE POLITICIENI!

O coincidență stranie a făcut ca slujba de comemorare a 40 de zile de la trecerea în neființă a tatălui meu să se suprapună cu lansarea oficială a primei candidaturi la fotoliul de primar al Mediașului, în persoana deputatului Gheorghe Roman, cel despre care se spune că ar avea cele mai mari șanse să conducă destinele urbei de pe Târnava Mare, în următorii 4 ani. Nu ascund faptul că mai mulți dintre cei invitați la parastas, cu deosebire vârstnici, membri ai Asociației Pensionarilor din Mediaș au stat în cumpănă până să se decidă la care dintre "evenimente" să ia parte. Până la urmă au ales parastasul pentru că, "tot de mâcare și băutură era vorba în ambele locuri" așa cum remarca un hâtru, fost coleg de serviciu al tatălui meu! "Morții cu morții, iar viii cu...oricine altcineva, în afară de politicieni", remarca același personaj simpatic. Și, într-adevăr, înclin să-i dau dreptate pentru că politicienii rămân o categorie socială constituită aproape fără excepție din oameni ipocriți, care urmăresc doar propriu interes, prosperitatea personală totul, evident, în disprețul legii și al bunului simț! Pentru astfel de indivizi nu există decât relațiile de castă, iar amicițiile sunt de cele mai multe ori false, de conjunctură. Și spun asta din proprie experiență după ce am constatat că absolut niciun politician local (mai nou sau mai vechi!) nu mi-au transmis condoleanțe și nici nu mi-au fost alături într-un moment de durere. E o dovadă a faptului că politicienii își apleacă urechea la problemele membrilor comunității doar o dată la patru ani, în campania electorală. În schimb mi-au fost mereu alături colegii de serviciu, lucru care mă bucură nespus de mult că fac parte dintr-un colectiv de oameni de toată isprava și cu un suflet mare. Și nici nu e de mirare, din moment ce reprezintă una dintre direcțiile din cadrul Primăriei Mediaș (cea de asistență socială) unde "materia primă" o constituie durerea, suferința și lipsurile semenilor. Încă o dată se confirmă zicala că "a fi om e lucru mare, a fi domn e o întâmplare"!!!

duminică, 3 aprilie 2016

"TRIUMVIRAT" MEDIEȘEAN LA CLUBUL GAZ METAN?

Considerând că deja a trecut euforia demisiei de la clubul Gaz Metan Mediaș a veneticului Ioan Horoba, pe care "Adevărul verde în față" l-a criticat în mod constant, bazându-se de fiecare dată de argumente reale, de necombătut și nicidecum pe suspiciuni ori supoziții, a venit momentul să se ia rapid decizii în folosul echipei-fanion de fotbal de pe Târnava Mare, tocmai pentru a nu fi compromisă promovarea "alb-negrilor" în eșalonul de elită al fotbalului românesc. Personal consider că doar un "triumvirat" alcătuit din medieșenii Eugen Pârvulescu (președinte) - Iosif Biro (vicepreședinte/director general) - Cristian Pustai (antrenor) ar asigura climatul propice pentru performanță al clubului gazist. Toți cei trei nominalizați sunt persoane cu o situație materială foarte bună, spre deosebire de Ioan Horoba un "rupt în fund" (în urmă cu 7 ani), venit să se căpătuiască la Mediaș, alături de fiul său, cvasinecunoscutul impresar Horațiu George Horoba. În toată această "ecuație" nu trebuie exclus nici "patriotismul" local, cel care poate genera emulație și entuziasm, stări de spirit care au dispărut de pe teren și din tribune o dată cu instalarea "tiranului" bistrițean. Sunt ferm convins că triumviratul nominalizat este unul așteptat de medieșeni, fiind singurul în măsură să refacă atmosfera alterată, an de an, de unul dintre personajele sinistre ale fotbalului românesc Ioan Horoba, alături de "odiosul" Corin Emil Cindrea, un politician la fel de "penal" ca și vărul său, Ioan Cindrea!