miercuri, 18 mai 2016

EX-VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ PROPUNE PROIECTE FEZABILE, CU FINANȚARE EUROPEANĂ

FOSTUL VICEPRIMAR GEORGE STELIAN PETRESCU ARE O SERIE DE PROIECTE DUPĂ CE A DOVEDIT CA ARE ȘI REALIZĂRI. IATĂ NUMAI ÎN ANUL 2013 CE A REUȘIT ACESTA ÎN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ ALĂTURI DE PRIMARUL TEODOR NEAMȚU. 1 - Echipare tehnico-edilitară zona construită str. Comandor D. Moraru – s-au executat reţea de iluminat public 1850m, reţea canalizare pluvială 1483m, racorduri de canalizare pluvială 186m, 57 cămine de canalizare pluvială, reţea canalizare menajeră 1091 m, racorduri de canalizare menajeră 168m, 54 cămine de canalizare menajeră, reţea de alimentare cu apă potabilă 1330 m, branşamente 18 bucăţi, hidranţi subterani 15 bucăţi și cămine de vane 8 bucăţi. La reţeaua de drumuri şi parcări sau executat lucrări de terasamente şi sau aşternut 2400mc de balast.S-au Pagina 59 din 271 turnat fundaţiile şi elevaţiile postamentului necesar amplasării avionului. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 2.187.897,71 lei; 2 - Echipare tehnico-edilitară sala de sport Şcoala Generală, nr.5 – s-au realizat canalizare pluvială 248 m, canalizare menajeră240 m , reţea de apă 70 m, modificare traseu conductă de gaz 180 m şi lucrări la sistemul rutier, respectiv 35 locuri de parcare în suprafață de 1190 mp, trotuare cu pavele 463 mp și zone verzi 1161 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 353.580,44 lei; 3 - Amenajare spaţiu de joacă str. Constantin Brâncoveanu – s-au executat 800 mp pavaj pe aleea principală şi aleile de legătură cu parcarea de pe str. C. Brâncoveanu, scările dintre aleea principală şi aleea de lângă zidul cetăţii, s-au montat aparatele de joacă ,cele de fitnes , băncile, coşurile de gunoi, s-au însămânţat zonele afectate de lucrări, s-a plantat 190ml gard viu şi 22 de arbuşti decorativi. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 289.376,91 lei; 4 - Amenajare parc Izvorul Dorului – s-au executat lucrări de amenajare peisagistică şi împrejmuire cu gard în lungime de 1525 ml. Valoarea lucrărilor executate în 2013 este de 88.644,88 lei; 5 – Studii și proiecte (anexa 1) – total: 2.730,00 lei, din care: a) S-a întocmit Actualizarea evaluării de riscuri și a evidenței zonelor de risc ridicat și specific în valoare de 2.730,00 lei. 6 - Dotări independente (anexa 3) – total: 7.802,08 lei, din care; a) S-a achiziţionat motopompă ape murdare în valoare de 7.802,08 lei. Partea V 79.02 Acţiuni economice 26.119.592,45 lei - buget local 12.461.010,51 lei - finanţare BERD 13.658.581,94 lei Cap.84.02.03.03 Străzi 26.119.592,45 lei - buget local 12.461.010,51 lei - finanţare BERD 13.658.581,94 lei 1 - Reabilitare str. Legheşului - acces imobile – s-au executat lucrări la trotuare stânga – dreapta 420 mp, s-a montat grupul de pompe, s-a executat șanțul pereat de pe partea dreaptă și stângă a drumului 450 ml, s-a aşternut stratul de asfalt 1300 mp. Valoarea achitată în 2013 este de 354.443,85 lei. Pagina 60 din 271 2 - Amenajare sistem rutier drum acces cartier A.S. Werner din municipiul Mediaş - s-a turnat parţial fundaţia la zidul de sprijin si s-a început lucrarea la primul podeţ. Contractul de lucrări a expirat şi se va demarat o nouă licitaţie. Valoarea achitată în 2013 este de 67.065,01 lei; 3 - Consolidare versant între str. Pasaj Bran şi str. Greweln şi reabilitare străzi municipiul Mediaş - str. Pasaj Bran – s-a executat zidul de sprijin , s-au executat lucrări la infrastructura şi suprastructura drumului , rețea canalizare menajeră 64 m, rețea de alimentare apă 150 m și sistem rutier în lungime de 68m. Valoarea achitată în 2013 este de 679.799,02 lei; 4 - Modernizare str. Lunca Târnavei – s-au executat sistem rutier din beton asfaltic 1183 mp și trotuar din pavele 190 mp. Lucrarea a fost finalizată . Valoarea achitată în 2013 este de 247.475,29 lei; 5 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Liviu Rebreanu – s-a executat sistem rutier din asfalt 1260 mp; trotuar din pavaj 803 mp , reţea de canalizare pluvială 239 ml. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 505.973,04 lei; 6 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Titel Petrescu – s-a executat sistem rutier din asfalt 2043 mp, trotuar din pavaj S= 659 mp și reţea de canalizare pluvială 355 ml. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 505.622,11 lei; 7 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Mihail Sadoveanu - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 230 ml, trotuar stânga – dreapta 679 mp și sistemul rutier din asfalt 1250 mp . Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 305.300,90 lei; 8 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Barajului - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 345 ml, s-a executat amenajarea trotuarului pe partea dreaptă și parțial stânga 269 mp și la infrastructura drumului. Valoarea achitată în 2013 este de 259.468,04 lei; 9 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Porumbelelor - s-au executat lucrări la infrastructura drumului – s-a așternut stratul de balast pe întreaga suprafață a drumului. Valoarea achitată în 2013 este de 50.473,08 lei; 10 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Teba - s-a executat rețeaua de canalizare pluvială 283 ml, trotuarul pe partea dreaptă 500 mp și sistemul rutier din asfalt 1740 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 447.208,35 lei; 11 - Modernizare străzi municipiul Mediaş – str. Ighişului – ramificaţii - s-au executat lucrări de terasamente și suprastructură a drumului pe ramificațiile 1 și 2, amenajarea trotuarelor 150 mp, sa turnat stratul de asfalt pe ramificațiile 1 și 2 în suprafață de 765 mp. Valoarea achitată în 2013 este de 199.857,47 lei; 12 - Amenajare sensuri giratorii în municipiul Mediaş – s-au executat 2 sensuri giratorii, unul în intersecția str. Acad. I. Moraru – str. C. Brâncoveanu – str. N. Titulescu – str. J. Honterus și al Pagina 61 din 271 doilea în intersecția str. Titus Andronic – str. Gării”. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 1.161.177,20 lei; 13 - Proiect de reabilitare a străzilor şi infrastructurii de apă- canal în mun. Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD – s-au finalizat 24 de străzi şi s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Lucrările executate sunt : - Strada Şlefuitorilor: sistem rutier 400ml cu lăţime între 2,75m şi 6m; rețea de alimentare cu apă 440m; rețea de canalizare pluvială 310m; rețea de canalizare pluvială 134m; - Aron Cotruş şi Baia de Nisip: sistem rutier 320ml cu lăţime între 3m şi 7,6m; - Hula Nouă: sistem rutier 345ml cu lăţime 5m; rețea de canalizare pluvială rigolă carosabilă 363m; rețea de canalizare menajeră 366m; - Râşnov: sistem rutier 310ml cu lăţime între 3m şi 4m; rețea de alimentare cu apă 200m; rețea de canalizare menajeră 300 m; rețea de canalizare pluvială rigola de acostament 231 m; - Posada: sistem rutier 503 ml cu lăţime între 3m şi 6m; rețea de alimentare cu apă 725m; rețea de canalizare menajeră 667m; rețea de canalizare pluvială 495m; - Grigore Alexandrescu: sistem rutier 290ml cu lăţime 5,5m; rețea de alimentare cu apă 280m; rețea de canalizare menajeră 277m; rețea de canalizare pluvială 258m; - Gravorilor : sistem rutier 980 ml cu lăţime 7m; - Bâlea: sistem rutier 55 ml cu lăţime între 2,5m şi 3m; - Vulcan: sistem rutier 170 ml cu lăţime între 3m şi 5,5m; - Mestecăniş: sistem rutier 74ml cu lăţime 4m; rețea de alimentare cu apă 78m; rețea de canalizare menajeră 68m; rețea de canalizare pluvială 40m; - Iuliu Maniu: sistem rutier 1093ml cu lăţime 5m; rețea de alimentare cu apă 370m; rețea de canalizare menajeră 402m; rețea de canalizare pluvială rigola carosabilă 800m; - Neajlov: sistem rutier 170 ml cu lăţime între 3m şi 6,5m; - Negoiu: sistem rutier 60ml cu lăţime între 2,5m şi 4,5m; rețea de alimentare cu apă 60m; rețea de canalizare menajeră 59m; - Făgăraş: sistem rutier 40ml cu lăţime între 2,5m şi 4 m; rețea de alimentare cu apă 40m; rețea de canalizare menajeră 37m; - Jiului: sistem rutier 51ml cu lăţime 3m; rețea de canalizare menajeră 57m; Pagina 62 din 271 - Timotei Cipariu : sistem rutier 172 ml cu lăţime între 2,5m şi 5,5 m; rețea de alimentare cu apă 175m; rețea de canalizare pluvială 58m; rețea de canalizare menajeră 145m; - Parâng: sistem rutier 53ml cu lăţime 5m; rețea de alimentare cu apă 55m; - Tâmpa: sistem rutier 61 ml cu lăţime 4m; rețea de alimentare cu apă 70m; rețea de canalizare unitară 58m; - Prislop: sistem rutier 114 ml cu lăţime 5,5m; rețea de alimentare cu apă 120m; rețea de canalizare unitară 124m; - Nuferilor: sistem rutier 185ml cu lăţime între 3,5m şi 4,5 m; rețea de alimentare cu apă 184m; rețea de canalizare pluvială 174m; - Rora Mare: sistem rutier 760ml cu lăţime 6m; rețea de alimentare cu apă 771m; guri de scurgere 22 buc; - Papiu Ilarian: sistem rutier 270 ml cu lăţime între 3m şi 4,5 m; rețea de alimentare cu apă 282m; rețea de canalizare pluvială 100m; - Prunului : sistem rutier 65 ml cu lăţime 3m; rețea de alimentare cu apă 53m; rețea de canalizare menajeră 71m; - Mică: sistem rutier 53ml cu lăţime între 1,6m şi 4 m; rețea de alimentare cu apă 55m. Au mai fost executate lucrări la reţelele de apă şi canalizare pe străzile Ceahlău, Primăverii, Verii, Vâlcele, Mitropolit Sterca Suluţiu, Andrei Mureşan şi Vinului. Pe străzile Păcii, Mitropolit Sterca Suluţiu şi Ceahlău parţial au fost executate şi lucrări la sistemul rutier. S-au achitat lucrări în valoare de 20.121.557,55 lei din care din bugetul local 5.652.796,34 lei şi din fonduri BERD în valoare de 13.658.581,84 lei. 14 – Reabilitare străzile Socului, Măgheranului şi Lalelelor – echipare edilitară – s-a lucrat la amenajarea trotuarelor 300 mp, la racorduri guri de scurgere la rețeaua de canalizare pluvială 40 ml, la rețeaua de alimentare cu apă s-au montat 4 hidranți de incendiu și s-au executat lucrări la suprastructura drumului pe str. Măgheranului și pe strada Socului 1609 mp. Lucrarea au fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 191.698,43 lei; 15 – Reabilitare sistem rutier str. Tisei şi pod peste Valea Moşnei - s-a executat podul peste Valea Moșnei și sistemul rutier carosabil din asfalt 910 mp și trotuar din pavaj 247 mp. Lucrare a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 953.944,41 lei; 16 – Reabilitare străzi Municipiul Mediaş – str. Emil Racoviţă – s-au executat lucrări de canalizare menajeră 408 m, alimentare cu apă 261 m, sistem rutier 995 mp și trotuar cu pavele 205 mp. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 679.322,56 lei; Pagina 63 din 271 17 - Reabilitare şi extindere reţele edilitare prelungire str. Măgheranului – s-au executat lucrări de canalizare pluvială , canalizare menajată şi alimentare cu apă, s-au executat lucrări la infrastructura rutieră. Lucrarea a fost finalizată. Valoarea achitată în 2013 este de 60.048,68 lei; 18 - Pod peste Pârâul Moşnei, str. Izvorului – s-au achitat avize la S.C. ELECTRICA S.A. , Apele Române, aviz E-ON Romtelecom, CFR Bucureşti, aviz mediu. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 2.734,81 lei; 19 - Reabilitare pod peste Râul Târnava Mare – s-a achitat anunţ în ziar pentru aviz de mediu. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 50,00 lei; 20 - Reabilitare străzile Luncii şi Laurenţiu Toppeltinius, municipiul Mediaş – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E-ON Gaz S.A şi mediu.Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 1.107,07 lei; 21 - Reabilitare strada Ilarie Chendi, municipiul Mediaş – s-a realizat trotuar din pavele pe 240 mp.Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 40.807,02 lei; 22 – Modernizare străzi Municipiul Mediaş – str. Aleea Tuşnad – s-au achitat avize pentru Electrica S.A., S.C. E- ON Gaz S.A. Valoarea achitată cumulat pe 2013 este de 226,89 lei; 23 – Studii şi proiecte (anexa 1) – total: 44.184,39 lei, din care: a) La Studii şi proiecte BERD s-au achitat avize pentru mediu, Electrica S.A., E-ON S.A., S.C. Gospodăria Comunală S.A., Romtelecom şi contravaloarea studiului de evaluare socială în valoare totală de 34.264,39 lei b) S-a întocmit PT Reabilitare str. G. Coșbuc în valoare de 9.920.,00 lei 24 - Dotări independente (anexa 3) – total: 50.226,55 lei, din care. a) La Semafoare treceri de pietoni s-au achitat tarifele de racordare a semafoarelor de pe str. Avram Iancu şi Şos. Sibiului și s-a montat un semafor pietonal pe str. Carpați în valoare totală de 49.799,97 lei. b) La Sistemul de semaforizare intersecţie str. Virgil Madgearu cu str. Mihai Eminescu s-au achitat avize pentru S.A. Electrica S.A, mediu, Romtelecom, E-ON. S.A. în valoare de 426,58 lei. S-a executat covor asfaltic pe străzile: A. Iancu (parţial), N. Filipescu, Pârâului, Carpenului Şesului, Şcolii (parţial), Lotru (parţial), Vidraru, Blajului, Alba Iulia (parţial), Baznei (parțial), Pagina 71 din 271 Stadionului, Buziaș (parțial), Dorobanților (parțial), Câmpeni (parţial), Sadu (parţial), Libertății (parţial), parcare str.1 Decembrie, Carpați (parțial), Al . Vlahuță, Sens giratoriu intersecție str.Carpați cu str. Acad. I. Moraru. Suprafaţă executată: 51.831,82 mp. Valoare: 2.662.424,38 lei S-au execuat plombe asfaltice pe străzile: Sibiului, Unirii, Drum Ighiş, Turda, T. Andronic, Baznei, Nucului, Govora, Şt. L. Roth, A. I. Moraru, trotuar str. Sadu, trotuar str. Carpenului, trotuar str. N. Filipescu, P. Rareș, Gheții, I. G. Duca, Eforie, Carpați, Cloșca, Horea, Pompierilor M. Eminescu. Suprafaţă executată 8.155,30 mp. Valoare: 1.087.302,48 lei S-a executat macadam pe străzile: Câmpului, Pe Cetate, sat aparţinător Ighiş (str. Şcolii, Bisericii, Morii), Tuşnad, Sadu. Suprafaţă executată: 6.077,39 mp. Valoare: 163.119,46 lei S-au ridicat la cotă cămine și guri de scurgere pe străzile: N. Filipescu, A. Iancu, Vidraru, Sadu, Blajului, Baznei, Lotru, Sens Giratoriu. Ridicat la cotă: 171 buc. Valoare: 53.264,06 lei S-au executat marcaje rutiere pe străzile: Unirii, Pompierilor, Şt.L. Roth, M. Eminescu, C. Brâncoveanu, Sibiului, Cluj, Baznei (parţial), Nucului, Govora, C. Porumbescu, L. Blaga, M. Viteazul, Carpaţi, A. Iancu şi principalele staţii de transport în comun, Blajului, Stadionului, Horea, A. Vlaicu, H. Oberth, Ighișului, 1 Decembrie, Brateiului, Cloșca, Vidraru, N. Titulescu, P-ța A. Șaguna, A. I. Moraru. Suprafață executată: 9.215,99 mp Valoare: 243.164,53 lei SEMNALIZARE RUTIERĂ Întreţinere şi reparaţii instalaţii semaforizare - 16 buc Valoare: 94.444,69 lei MONTAT INDICATOARE RUTIERE - 109 buc. pe străzile: Şt. Manciulea, Calafat, Păcii, După Zid, M. Negrea, Cloşca, C. Brâncoveanu, A. Cotruş, Carpaţi, A. Iancu, Pometului, Stejarului, N. Titulescu, A. Vlaicu, Nucului, Brateiului, I. Pisso int. Blajului, Cristalului, Târnavei, Baznei, Nucului intersecție cu str. Cluj, Calafat, Vidraru, Lotru, Sadu, Sebeș, Vlădeasa, V. Madgearu, Păcii, Greweln. Pagina 72 din 271 Valoare: 13.318,84 lei 2. REPARAŢII TROTUARE (PAVAJ) pe străzile: Blajului, 1 Decembrie (parţial), Unirii (parțial), Sebeș. Suprafață executată: 5.775,08 mp Valoare: 456.185,18 lei 3. REPARAŢII SCĂRI pe străzile: Bisericii, Greweln izvor, Cimitirul Eroilor. Valoare: 41.742,13 lei 4. DOTĂRI STRADALE A. CONFECŢII, REPARAŢII ŞI VOPSITORII CONFECŢII METALICE a) Confecţii metalice pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou Străzile: balustradă str. Piscului – Govora, balustradă Şt. O. Iosif, gard protecție str. H. Veche, gard protecţie parc joacă str. Bastionului, gărduleţ str, Blajului int. Cu str. Calafat, gard protecţie spaţiu joacă str. Cibin, gărduleț str. Calafat int cu str. Blajului, gard protecţie parc joacă str. George Topârceanu, gard protecție str. Ep. I. Suciu, gard protecţie spaţiu joacă străzile Sebeș, Sinaia, Stadionului, P/ța A. Șaguna, H. Oberth, balustradă str. Blajului, gărduleț str. 1 Decembrie (Mădălina), balustradă str. Nucului nr. 11, 13, 15, str. Borsec nr. 1, balustradă str. Ulmului, balustradă acces între str. Borsec și str. Eforie. Cantitate executată: 24.368 kg. Valoare: 418.791,20 lei b) Reparaţii confecţii metalice pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou Străzile: gărduleţ P-ţa A. Şaguna și str. H. Oberth, bănci parc str. Blajului, stâlpi fontă P-ţa C. Coposu, reparat aparate de joacă şi bănci parc Bucium, Dorobanţilor, stâlpişori str. 1 Decembrie şi Cluj. Reparat aparate de joacă parc Sebeşului, Rubinului, Dealul Furcilor, Izvorului, P. Cerna, montat aparate de joacă str. Rubinului, şi Dorobanţilor, Turda nr. 12, Buziaş, rearații podețe str. Mureș- Iazului, M. Roman- P. N. Grigorescu, Piloților – G. Topârceanu, pod str. Brașoveana, gard str. Calafat și Blajului, gărduleț Sibiului (Ambient), lise protecție str. N. Titulescu, Sibiului intersecție cu Gării, gărduleț str. Cloșca. Cantitate executată: 31.102,54 kg. Valoare: 202.063,11 lei c) Vopsitorii confecţii metalice şi mobilier urban pe străzile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou. Pagina 73 din 271 Străzile: H. Oberth, Parc str. Buziaş, P-ţa A. Şaguna, parc str. M Viteazul, parc str. 1 Decembrie nr. 23, Unirii, parc Sebeş, Dorobanţilor, Rubinului, Sadu, Bucium, Bucegi, A. Pann, Izvorului, P. Cerna, Dealul Furcilor, Blajului, M. Eminescu, C. Coposu, pasarelă Gura Câmpului, Pasarelă CFR, vopsitorii podețe str. Mureș- Iazului, M. Roman- P. N. Grigorescu, Piloților – G. Topârceanu, pod str. Brașoveana, gard str. Ep. I. Suciu, P/ța R. Ferdinand I, Parc str. Șt.O.Iosif, spațiu joacă str. Sinaia, Turda nr. 7, Stadionului, parc str. Sebeș, balustradă str. P. Moldovan. Cantitate executată: 13.889,60 mp Valoare: 128.318,32 lei Partea IV 69.02 Servicii şi dezvoltare publică 8.232.823,89 lei A.Cap. 70.02.06 Locuinţe servicii ţi dezvoltare publică 1.759.866,23 lei ILUMINAT PUBLIC Consum energie electrică iluminat public, semafoare, ceasuri – 1.940.050 kw 1.251.249,27 lei Întreţinere, menţinere iluminat stradal 301.893,47 lei - înlocuire: becuri - 611 buc., bobine - 89 buc., ignitere – 238 buc. Iluminat ornamental festiv pentru sărbătorile de iarnă 160.134,02 lei S-au montat ornamente festive pe străzile: Sibiului, Vidraru, Blajului, H. Oberth, Moșnei, A. Iancu, Unirii, Pompierilor, M. Eminescu, P-ța C. Coposu, P-ța Regele Ferdinand I, Carpați, C. Brâncoveanu, Acad. I Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului, Greweln, Stadionului, M. Viteazul, N. Titulescu, Șt. O. Iosif, Cloșca, Horea, A. Vlaicu, St. L. Roth, După Zid și în satul aparținător Ighișul Nou, astfel montându-se 309 traversări, 71 ghirlande și 216 șiruri între stâlpii de iluminat public, 580 figurine diferite, tip fulg, steluțe, clopoței și îngeraș pe stâlpi, 168 perdele luminoase pe clădiri din P-ța C. Coposu, 9 panouri festive cu motive specifice cu însemnele anului nou și urări convenționale la intrarea în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou și 7 buc figurine tridimensionale (om de zăpadă, Moș Crăciun și reni) De asemenea s-au împodobit 5 brazi, din care unul în P-ța C. Coposu și 4 brazi în cartierele Vitrometan, Gura Câmpului, Moșnei și sat aparținător Ighișul Nou. TOTAL ILUMINAT PUBLIC 1.713.276,76 lei Pagina 74 din 271 B. CAPITOLUL 70.02.20 – ALTE SERVICII Întreţinere fântâni arteziene Reparat Fântână publică str. Armurierilor, întreţinere lunară fântâni arteziene P-ţa R. Ferdinand, Blajului, consum apă. Valoare: 46.589,47 lei C. Cap. 74.02.05 Protecţia mediului SALUBRITATE total 6.472.957,66 lei Colectat deşeuri populaţie 27.108 mc Colectat deşeuri voluminoase 667 mc Colectat deşeuri vegetale 6.701 mc Salubrizat străzi şi trotuare - măturat străzi şi trotuare manual 18,70 mil. mp. - măturat străzi mecanic 18,99 mil. mp. - întreţinere străzi şi trotuare 17,07 mil. mp. - ras rigole 1.008,42 mii mp. - încărcat şi transport gunoi stradal 7.854,53 mc. Deszăpeziri pe străzile principale ale municipiului – S-a intervenit cu utilaje și s-a împrăștiat material antiderapant: - clorură de magneziu 9,34 to - clorură de sodiu 306,5 to - nisip 719 mc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu