sâmbătă, 28 mai 2016

GEORGE PETRESCU SUSȚINE CĂ DOAR CEI RĂU INTENȚIONAȚI NU RECUNOSC CEEA CE S-A REALIZAT LA MEDIAȘ

ÎN ULTIMA VREME O SERIE DE PERSOANE RĂU INTENȚIONATE AU DECLARAT CĂ NU S-A REALIZAT ABSOLUT NIMIC ÎN ULTIMII PATRU ANI. SUNT ÎNSĂ DOCUMENTE, STATISTICI, BILANȚURI CARE DOVEDESC CONTRARIUL. IATĂ DE EXEMPLU CE ANUME S-A REALIZAT DOAR ÎN ANUL 2015 Obiectivele de investiții urmărite și verificate în ceea ce privește execuția lucrărilor, întocmirea documentațiilor tehnice, încadrarea în contracte și fondurile alocate de la bugetul local pentru anul 2015 – sunt: INVESTIŢII - TOTAL 21.672.531,43 lei Din care: Buget local 16.223.588,39 lei Fonduri BERD 4.999.999,79 lei Rețineri 448.943,79 lei Cap.51.02 – Primărie 178.071,29 lei 1.- Dotări independente (anexa 3) – total: 178.071,29 lei - S-a achiziționat vană la centrala termică ANL Bl. 4 str. Sinaia în valoare de 4.400,61 lei - S-a achiziţionat Antivirus reţea în valoare de 12.896,00 lei - S-au achiziționat sisteme de calcul (20 calculatoare, 2 xeroxuri, 2 imprimante, 1 scanner) în valoare de 132.775,48 lei - S-a achiziționat un xerox multifuncțional 1 buc în valoare de 27.999,20 lei Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională –total 53.999,52 lei 1.- Dotări independente (anexa 3) – total: - S-a achiziționat 1 bucată sirenă electronică de alarmare a populației în valoare de 53.999,52 lei Cap. 68.02. Asigurări şi asistenţă socială – total 3.223.798,71 lei 1.- Centru de îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice inclusiv amenajări exterioare - sau finalizat lucrările de zidărie, s-au turnat stâlpii din beton armat, centurile și grinzile din beton armat și placa de beton armat peste etaj 2, scara subsol+parter corp B, s-a turnat casa liftului, s-a executat șarpanta cu învelitoare din țiglă, lucrări la instalațiile interioare, s-a confecționat și montat parțial tâmplăria exterioară, lucrări la rețeaua de alimentare cu apă, la rețeaua de iluminat exterior, s-au finalizat lucrările la rețeaua de canalizare menajeră, s-au montat cele două lifturi, s-au achiziționat și montat centrala termică, tablourile electrice, grupul de pompare apă pentru incendiu și cel al apelor menajere. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 3.223.798,71 lei. Cap. 70.02.50 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - total 2.490.801,33 lei 1.- Reabilitare, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul Nou – Lucrarea este finalizată în 2014. În 2015 s-au achitat rate în valoare de 1.270.117,49 lei 2.- Modernizarea iluminatului ornamental şi arhitectural al P-ţei Corneliu Coposu şi clădirea Primăriei mun. Mediaş s-au executat iluminatul ornamental al P-ței C. Coposu (montare cabluri și stâlpi ornamentali), s-a executat iluminatul arhitectural al clădirii primăriei și s-au executat lucrări de reconstrucție a bazinului la fântâna arteziană; s-a schimbat sistemul hidraulic (pompe, sistem de distribuție și filtrare), proiectoarele pentru iluminat, tablou de comandă ale fântânii arteziene. Lucrarea este finalizată. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 729.140,58 lei 3.- Extindere reţele de iluminat public în municipiul Mediaş (str. Stadionului, str. Brateiului) s-a executat și montat cablu subteran și s-au montat stâlpi cu corpuri de iluminat. Lucrarea este finalizată. Valoarea achitată în 2015 este de 161.683,46 lei 4.- Studii și proiecte (Anexa 1) – total – 329.859,80 lei - S-a întocmit Raport de evaluare teren str. Plopului nr. 24B în valoare de 500,00 lei - S-a întocmit Raport de evaluare teren str. A. Vlaicu nr.33 în valoare de 1.200,00 lei - S-a achitat certificat energetic pentru str. Turnului nr. 2 ap.4 în valoare de 350,00 lei - S-a întocmit audit energetic pentru ap. nr. 10 din str. ST. L. Roth nr. 11 în valoare de 350,00 lei - S-a întocmit raportul de evaluare pentru Stadionul municipal în valoare de 5.500,00 lei - S-a întocmit raportul de evalaure pentru imobilul din str. St. L. Roth nr. 12 în valoare de 800,00 lei - S-au achitat lucrări topografice pentru „Sistem imformaţional specific domeniului imobiliar și băncii de date urbane” în valoare de 300.000,00 lei - S-a achitat pentru „Documentație tehnică privind autorizația de desființare a imobilului corp C1, str. Comandor D. Moraru, 15B, aviz de amplasament E-ON și Electrica și DTOE și DTAD, în valoare de 4.699,80 lei - S-a achitat studiul de teren pentru delimitarea siturilor arheologice în valoare de 9660,00 lei - S-a întocmit documentația tehnică pentru autorizația de construire – Reparații zid de sprijin str. C. Brâncoveanu nr.2, în valoare de 6.800,00 lei Cap. 74.02.50 Mediu – total 934.851,71 lei 1.- Echipare tehnico-edilitară cartier rezidenţial str. Daniel Thellmann (etapa I) – s-a întocmit proiectul tehnic, s-au executat reţeaua de canalizare inclusiv branșamentele, reţeaua de apă inclusiv branșamente și lucrările la infrastructura rutieră aleile A, B şi C şi la șanţul de garda. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 901.504,91 lei 2.- Echipare edilitară cartier Gloria - s-a actualizat proiectul tehnic în valoare de 20.188,80 lei 3.- Studii și proiecte (Anexa 1) – total - S-a achitat Studiu pedologic și agrochimic în valoare de 13.158,00 lei Cap. 84.02.03.03 Străzi 14.791.008,87 lei Din care: Buget local 9.342.065,83 lei Fonduri BERD 4.999.999,79 lei Rețineri 448.943,25 lei 1.- Amenajare sistem rutier drum acces cartier AS Werner din municipiul Mediaș – s-au așternut cele două straturi de asfalt. Lucrările sunt finalizate. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 267.989,68 lei 2.- Amenajare străzi cartier Moșnei – str. Moșnei etapa II – s-a executat zidul de sprijin pe partea stângă a străzii, sistemul de drenaj în spatele zidului și s-au executat plombări locale pe suprafața carosabilului existent. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 478.598,61 lei. 3.- Proiect de reabilitare a străzilor şi a infrastructurii de apă-canal în municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou din fonduri rambursabile BERD – s-au executat rețeaua de canalizare menajeră inclusiv branșamente, rețeaua de alimentare cu apă inclusiv branșamente, rigole betonate, trotuare și sistem rutier pe străzile Mică, Bisericii, Morii, Sondelor, Școlii și Valea Lacului din Ighișul Nou. S-a executat conducta de aducțiune apă și de refulare canalizare cu căminele aferente. S-a turnat asfalt pe străzile Mică, Bisericii, Morii, Sondelor din Ighișul Nou. Valoarea lucrărilor achitate în 2015 suma de 11.527.459,15 lei, din care 6.078.516,11 lei de la bugetul local, rețineri 448.943,25 lei și din fonduri BERD 4.999.999,79 lei. 4.- Reabilitare pod peste râul Târnava Mare - s-au executat lucrări de pereiere a albiei în amonte pe malul stâng, s-a pavat cu dale hexagonale pereul mal drept aval, s-au montat tiranții de susținere a estacadei de metal de sub cele două poduri și s-au executat scările de acces. La podul vechi s-au executat lucrări la suprastructura podului (pretensionare longitudinală și transversală și de cămășuire a pilelor 1, 3 și 4), hidroizolație, s-au montat bordurile de încadrare a carosabilului, s-a turnat stratul de beton peste tuburile PVC din trotuar de pe consolă și s-a montat balustrada metalică. La podul nou s-au cămășuit pilele 1, 2, 3 și 4. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 1.768.090,21 lei. 5.- Reabilitare străzi municipiul Mediaş - aleea Tuşnad – S-a executat zidul de sprijin care delimitează partea carosabilă de taluz, rigola carosabilă și sistem rutier. Lucrările sunt finalizate. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 193.761,81 lei 6.- Reabilitare str. Protopop Valeriu Stoian – s-a finalizat canalizarea pluvială și gurile de scurgere și s-au executat lucrări la sistemul rutier. Valoarea lucrărilor executate în 2015 este de 219.813,26 lei. 7.- Reabilitare str. G. Coșbuc – s-a achitat avize în valoare de 2.488,59 lei 8.- Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată – s-a întocmit proiectul tehnic în valoare de 15.872,00 lei 8.- Studii și proiecte (Anexa 1) – total 268.550,76 lei Din care: - Pentru ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona centrală (str. M. Milles, T. Aman, Șerban Vodă, Malului) s-au achitat avize Electrica și Telecom în valoare de 352,84 lei - Pentru ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș – cartier Moșnei (str. Stejarului) s-au achitat avize Electrica și Telecom în valoare de 501,22 lei - S-a întocmit studiul de oportunitate, caiet de sarcini privind delegarea gestiunii activității de drumuri în valoare de 146.250,00 lei - Studii, avize și proiecte BERD s-a efectuat evaluarea socuală în valoare de 9.300,00 lei - S-a întocmit Studiu de mobilitate urbană în valoare de 46.500,00 lei. - S-a întocmit Studiul de fezabilitate „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală str. A. Vlaicu – etapa I în valoare de 9.289,00 lei - S-a întocmit Expertiza tehnică și DALI pentru „Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată” în valoare totală de 21.354,22 lei - S-a întocmit Expertiza tehnică și DALI pentru „Reabilitare străzi mun. Mediaș – Cartier Vitrometan (str J. Klinger)” în valoare totală de 9.920,00 lei - Pentru ET+DALI „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – cartier Moșnei (str. Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului) s-au achitat avize Electrica și Telecom în valoare de 550,68 lei - S-a întocmit Expertiza tehnică și DALI pentru „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – cartier Moșnei (str. Șipoțele și Dimineții)” în valoare totală de 16.740,00 lei - S-a întocmit Expertiza tehnică și DALI pentru „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Ștrandului” în valoare totală de 3.348,00 lei - S-a întocmit Expertiza tehnică și DALI pentru „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – cartier Automecanica (str. Viorelelor)” în valoare totală de 3.844,00 lei - Pentru ET+DALI „Modernizarea/reabilitarea infrastructurii de transport public, precum și a infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public, pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație s-a achitat avizul de mediu în valoare de 600,80 lei 9.- Dotări independente (anexa 3) – total 48.384,80 lei Din care: - S-a achiziționat ceas stradal în P-ța A. Șaguna în valoare de 27.554,35 lei - S-a achiziționat ceas stradal în parc cartier Vitrometan în valoare de 20.830,45 lei COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII, LICITAŢII În cadrul compartimentului au fost desfăşurate un număr de 27 proceduri de achiziţii și o concesiune prin delegarea directă a gestiunii, după cum urmează: - 5 cereri de oferte, din care: - 4 lucrări – Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, inclusiv viabilizarea, municipiul Mediaș; Reabilitarea turnurilor și zidurilor de fortificație medievală Mediaș; Amenajare străzi cartier Moșnei – str. Moșnei etapa II, municipiul Mediaș; Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată, mun. Mediaș; -1 servicii – Asistență tehnică Reabilitarea turnurilor și zidurilor de fortificație medievală Mediaș; - 22 achiziţii directe - 2 produse – Ceas stradal P-ța A. Șaguna și parc Vitrometan; Aparat de laminat și ghilotină pentru carton - 16 servicii, din care: - proiectare: Studiu de oportunitate, caiet de sarcini privind delegarea de gestiune a activității de drumuri; ET+DALI Reabilitare pasarelă pietonală peste calea ferată Mediaș; SF Amenajare drum zona industrială A. Vlaicu etapa I, mun. Mediaș; actualizare proiect Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria, municipiul Mediaș; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei – str. Stejarului; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei – str. Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, Zona centrală – str. M. Milles, Pictor T. Aman, Șerban Vodă, Malului; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Vitrometan – str. J. Klinger; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Automecanica – str. Viorelelor; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș, Cartier Moșnei – str. Șipoțele și Dimineții; ET+DALI Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Ștrandului - asistenţa tehnică pentru urmărirea execuţiei: Modernizare iluminat P-ța C. Coposu și clădirea Primăriei; Reabilitare străzi municipiul Mediaș - Aleea Tușnad; Amenajare străzi cartier Moșnei – str. Moșnei etapa II, municipiul Mediaș; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Protopop Valeriu Stoian; - Reparații și întreținere fântâni publice și arteziene în municipiul Mediaș - 4 lucrări – Reabilitare străzi municipiul Mediaș – Aleea Tușnad; Reparații trotuare cu pișcoturi în mun. Mediaș; Extindere rețele de iluminat str. Stadionului și str. Brateiului; Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Protopop Valeriu Stoian; - Contract de concesiune – Delegarea directă a gestiunii serviciului de administrare și întreținere drumuri publice, municipiul Mediaș UNITATEA MUNICIPALĂ PTR MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE Activitatea Unităţii de monitorizare s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în HCL 51/2007 de înfiinţare a acestui compartiment şi a constat din: - monitorizarea realizării programelor de investiţii pentru anul 2015 de către operatorii de servicii publice de apă şi canalizare, transport public local şi salubritate; - verificarea trimestrială a modului de utilizare a sumelor de la bugetul local, alocate pentru investiţii; - întocmirea, centralizarea listei de investiții din fonduri de la bugetul local sau alte fonduri legal constituite, inclusiv a fișelor pentru fiecare obiectiv de investiții în parte pentru anul 2015. - întocmirea trimestrială a raportului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaş şi a programelor de investiţii ale operatorilor de servicii publice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Meditur S.A., S.C. Eco-Sal S.A. De asemenea s-au centralizat şi transmis datele solicitate de Instituţia Prefectului Sibiu legate de proiectele de dezvoltare a serviciilor publice din municipiul Mediaş, aflate în derulare.
REPARAȚII STRĂZI - Covor asfaltic pe străzile Horea (parțial), Nucului (parțial), G. Topârceanu (parțial), 1 Decembrie (parțial), Ax. Sever (parțial), Brateiului, Stadionului (parțial de la Bachmann – ieșire Dârlos), P. Cerna (parțial). Suprafaţă ă: 22.577,55 mp. 1.846.773,42 lei - Plombe asfaltice pe șos. Sibiului, H. Oberth, P/ța A. Șaguna, Cloșca, Horea, Stadionului, Trotuar Al. Vlahuță, A. Vlaicu, Nucului, Teilor, Govora, Gloria, T. Andronic, M. Kogălniceanu, G. Topârceanu, 1 Decembrie - Suprafața: 11.283,64 mp 902.026,20 lei MACADAM pe străzile Brateiului, După Zid (centrala termică), Trotuar Al. Vlahuță, 1 Decembrie, P. Cerna, Stadionului - Suprafaţă: 2.468,73mp 54.545,52 lei RIDICAT CĂMINE ȘI GURI DE SCURGERE LA COTĂ: Gării, După Zid (centrala termică), Horea, A. Vlahuță, A. Vlaicu, Nucului. – 24 buc 5.863,26 lei 2. SEMNALIZARE RUTIERĂ Întreţinere şi reparaţii instalaţii semaforizare: 16 buc 82.012,65 lei 3. MARCAJE RUTIERE S-au executat marcaje rutiere longitudinale și transversale pe străzile: H. Oberth, Carpați, C. Brâncoveanu, Unirii, P-ța A. Șaguna, A. Iancu, I. Pisso, Sebeșului, M. Eminescu, P. Șandor, Șt. L. Roth, V. Madgearu, Pompierilor, Calafat, Govora, 1 Decembrie, L. Blaga, Cloșca, M. Viteazul, V. Madgearu, Șt. L. Roth, Pompierilor, P. Rareș, P-ța G. Enescu, Sibiului, Blajului, Gravorilor, Moșnei, Horea, Brateiului, A. Vlaicu, Stadionului, Baznei, Nucului, Cluj, Șt. O. Iosif, N. Titulescu, J. Honterus, A. I. Moraru. - Suprafaţă: 210.606,4 mp 284.267,73 lei 4. MONTAT INDICATOARE RUTIERE: 215 buc pe străzile M. Eminescu, Șt. L. Roth, J. Honterus, Gravorilor, Carpați, Nucului, Iazului, N. Filipescu, 1 Decembrie, M. Viteazul, Unirii, Gării, M. Klein, L. Blaga, Grădinarilor, A. Iancu, C. Brâncoveanu, C.I. Parhon, N. Titulescu, Moșnei, Merilor, Rubinului, Izvorului, Luduș, Bucegi int. Păcii, P-ța A. Șaguna, Șt. L. Roth int. L. Blaga, intrare Mediaș (izvor), H. Oberth, Unirii (gară), 1 Decembrie int. Cluj, Unirii (Autogară), A. Iancu (șc. Gen. Nr. 2), Baznei, Grădinarilor, Mihai Viteazul int. I. Hossu, I. Maniu, A. Vlaicu, G. Topârceanu, Șerpuită, Frasinului, Carpenului, Ulmului, Șt. Bathory, Fagului, I. B. Deleanu, Mărășești, M. Weiss, Fântânele, Arieș, I, Maniu, Călugăreni, Sebeș, Vidraru, H. Veche, Codrului, M. Negrea, Toamnei, A. Pann, Traian, Mărăști, Petroliștilor, T. Maiorescu, Fundătura Plopului, Florilor, Buzdului, Al. Cel Bun, 9 Mai, Metanului, Târnavei, I.C. Brătianu, V. Madgearu, Horea, V. Adâncă, Govora, Nucului, Wewern. 41.224,53 lei TOTAL STRĂZI 3.216.713,31 lei 4. DOTĂRI STRADALE, total: 605.389,11 lei Din care: CONFECŢII, REPARAŢII ŞI VOPSITORII CONFECŢII METALICE Reparații și demontat confecții metalice - gard protecție P/ța A. Șaguna, M. Viteazul, gărduleț protecție șos. Sibiului, lise protecție N. Titulescu, balustradă Șt.O. Iosif, Sebeș, Sadu, Cibin, A. Pann, Izvorului, Codrului, Bucium, Bucegi, Buziaș, Rubinului, M. Viteazul, 1 Decembrie, Blajului, Horea, M. Roman, balustradă str. Greweln, gard protecție spațiu joacă str. Bastionului, Dorobanți, Sadu, Sebeș, Bucium, Cibin, Bucegi, Metanului, Izvorului, G. Topârceanu, Buziaș, Tomis, Dealul Furcilor, gard protecție str. V. Madgearu, balustradă str. Păcii, demontat lise protecție șos. Sibiului și str. Unirii, reparații confecții metalice – gard str. Izvorului gard protecție spațiu joacă Bastionului, Sebeș, Dealul Furcilor, G. Topârceanu, total – 28.154 kg (132.297,27 lei) Confecționat șipci pentru gărdulețe, lați bănci și montarea acestora în spațiile de joacă – P-ța C. Coposu, Blajului, M. Viteazul, Sebeș, Sadu, Bucium, Bucegi, Izvorului, Codrului, Dorobanților, Bastionului, Buziaș, Cibin, Metanului, A. Pann, P. Cerna, Dealul Furcilor, str. Tușnad (Cimitirul Eroilor) total – 1.302 buc. (17.859,01 lei) Montat aparate de joacă şi bănci în spațiile de joacă (leagăne, carusele, balansoare și complex de joacă) pe străzile: , P/ța R. Ferdinand , 1 Decembrie nr. 23, Bucegi, Sadu, A. Pann, Bastionului total – 63 buc. (8.460,04 lei) Montat indicatoare denumire stradă și stâlpișori protecție trotuar - străzile care au primit denumiri noi, L. Blaga, Șt. L. Roth, M. Eminescu, Carpați, C. Brâncoveanu, Pompierilor, N. Titulescu, J. Honterus, P. Rareș, 1 Decembrie, N. Iorga, Acad. I. Moraru, Unirii, V. Madgearu, A. Iancu, Sibiului – total 672 buc. (53.863,39 lei) Reparat aparate de joacă din spațiile de joacă (balansoare, leagăn cu lanț, coborâre tobogan) pe străzile: Sadu, Cibin, A. Pann, P. Cerna, Sebeș, Izvorului, Codrului, Bucegi, Bastionului, Bucium, Dorobanților, Dealul Furcilor, G. Topârceanu, Metanului, Buziaș, Tomis, Codrului, Turda nr. 7 și nr. 12, Rubinului, Cibin total 171 buc. (35.958,75 lei) Vopsitorii confecții metalice vechi în parcuri și spațiile de joacă: Sadu, Dorobanți, Cibin, Sebeș, Bucium, Bucegi, Metanului, Izvorului, A. Pann, P. Cerna, Dealul Furcilor, G. Topârceanu, Bastionului, Buziaș, 1 Decembrie (Mădălina), Predeal, Turda nr. 4, 7, 12, Tomis, Istria, Codrului, Blajului precum și filigorii str. Greweln, bănci P/ța C. Coposu și P/ța R. Ferdinand - total 11.701 mp (109.109,49 lei) Confecții metalice diverse balustrade : confecționat și montat gard lemn protecție spațiu joacă str. 1 Decembrie nr. 23, Sinaia, gard protecție teren minifotbal str. Bastionului, confecții metalice zincate (lise protecție str. Unirii și Șos. Sibiului – izvor - ) total – 12.062 kg (247.841,16 lei) REPARAŢII TROTUARE (PAVAJ) Străzile: A. Vlaicu, Ax. Sever, Brateiului și parc str. Bastionului - Suprafața - 7.784 mp 527.842,14 lei PARTEA IV 69.02. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Capitolul 70.02.06 A. ILUMINAT PUBLIC – Total 1.394.403,29 lei Consum energie electrică iluminat public 1.880.664KW 947.748,18 lei Întreţinere, menţinere iluminat stradal (Becuri -73 buc; Bobine -20 buc; Ignitere - 46 buc) 74.054,35 lei ILMINAT ORNAMENTAL FESTIV, total: 372.600,76 lei Pe raza municipiului Mediaş precum şi în satul aparţinător Ighişu Nou s-au amplasat pe străzile Sibiului, Vidraru, Blajului, H Oberth, Moşnei, Avram Iancu, Unirii, Pompierilor, M. Eminescu, P-ţa C. Coposu, P-ţa Regele Ferdinand, Carpaţi, C. Brâncoveanu, Ac. I. Moraru, Baznei, Nucului, Govora, 1 Decembrie, Clujului, Greweln, Stadionului, Mihai Viteazu, N. Titulescu, Şt. O. Iosif, Cloşca, Horea, Aurel Vlaicu şi Şt. L. Roth, 111 de traversări ale carosabilului tip iluminat festiv, 39 ghirlande şi 108 şiruri tip iluminat festiv între stâlpii de iluminat public, 356 figurine diferite tip fulg, steluţe, clopoţei, val şi îngeraş, 118 perdele luminoase pe clădiri din P-ţa C. Coposu, 9 panouri festive cu motive specifice, cu însemnele anului nou şi urări convenţionale în limba română şi 7 figurine tridimensionale (om de zăpadă, Moş Crăciun şi reni).S-au achiziționat și montat 215 figurine val noi. De asemenea sa împodobit un brad în P-ţa C. Coposu (metalic simbol al bradului de Crăciun) și patru brazi în cartierele Vitro, Gura Câmpului, Moşnei şi satul aparţinător Ighișul Nou). CAPITOLUL 70.02.20 – ALTE SERVICII Întreţinere fântâni arteziene Reparat Fântână publică str. Armurierilor, întreţinere lunară fântâni arteziene P-ţa R. Ferdinand, Blajului, consum apă. 88.445,64 lei CAPITOLUL 74.02.05.01 – SALUBRITATE – Total: 6.847.399,35 lei Deşeuri menajere populaţie: 26.301 mc Deşeuri vegetale: 9.860 mc Deşeuri voluminoase: 210 mc Salubrizat străzi şi trotuare - măturat străzi şi trotuare manual: 39.623.923 mp - măturat străzi mecanizat: 25.750.496 mp - întreţinere străzi şi trotuare: 8.006.236 mp - curăţat rigole: 477.608 mp - încărcat şi transportat gunoi stradal: 6.688 mc - stropit carosabil: 1.225.623 mp Deszăpeziri - clorură de magneziu: 72,5 t - sare: 375 t nisip: 219 mc.

2 comentarii:

 1. Multe au facut "saraci".De aceea in perioada anului 2015 a trebuit sa imi schimb arcurile si amortizoarele o data , de cel putin trei ori bucsile la masina si sa nu mai zicem de cosmetizarea aerului la masina din cauza prafului din oras.
  Intamplarea face ca in data de 27.05.2016 a trebuit sa ma deplasez la Dumbraveni si din pricina lucrarilor la podu de la Dumbraveni accesu in oras se face prin Hogilag. Pai Orasu Hogilag are drum asfaltat adevarat nu noi.La plecare am zis sa ma intorc prin Darlos.Pai de la iesirea din Dumbraveni ( unde se asfalteaza in masa la ora actuala) pana in Darlos era un drum perfect.Si acum spuneti-mi si fie de ce pe sate so putut si la noi NU.
  Va spun eu cea facut actuala conducere pentru mine MA PUS LA CHELTUIELI atat au facut.
  Tata are o vorba buna " Cand ajung toti sus isi vad de buzunarele lor "

  RăspundețiȘtergere
 2. FOARTE BINE MERGI PE ARATURA DE TRACTOR TOT ORASUL . NU ESTE IN ACEST FEL NICAIERI IN TARA .

  RăspundețiȘtergere